Världsunik satsning på kunskap om kvinnors psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och mest kostsamma samhällsfrågor. Därför startades Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, Womher – ett unikt tvärvetenskapligt centrum med målet att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Med hela universitetets bredd som främsta styrka skapar vi nätverk och utbildar en ny generation forskare som vill och kan göra skillnad. 

Syftet med de aktiviteter som planeras är att ta fram kunskap, utbilda forskare och förstärka nätverk där forskningsfrågor kan belysas ur olika perspektiv. En ny generation forskare ska göra skillnad för framtidens medborgare.

Satsningen kommer att stärka möjligheten till samarbete mellan forskare, utveckla nationella och internationella samarbeten, och stärka Uppsala universitets internationella position.


Womher invites you to a post-pandemic Womher Research Network Reboot, where we will present future ideas for the network and listen to the panel discussion between Åsa Konradsson-Geuken and Suzanne Osten; Mental health –  healthy, sick or in between? The panel discussion is led by Kerstin Sahlin.

We specifically welcome and encourage new researchers who are interested in Womher to join the interdisciplinary network meeting. To enable networking at its best, this will be a physical meeting and refreshments will be served.

Read more and sign up here

WOMHER Välkomnar vår nya gästprofessor EILEEN LUEDERS

Professor Eileen Lueders

Eileen Lueders received her Ph.D. in neuroscience / neuropsychology from the University of Zurich in Switzerland and underwent additional trainings at Harvard Medical School and at UCLA's School of Medicine in the United States. Between 2005 and 2017, she was appointed at UCLA as junior and senior faculty at the Departments of Neurology and Psychiatry, before joining the School of Psychology at the University of Auckland in New Zealand in 2018. Dr. Lueders' research is focused on understanding the human brain using structural magnetic resonance imaging. Central themes of her studies are brain development and brain aging as well as brain asymmetry and brain plasticity. Special topics include (I) meditation / mindfulness, (II) intelligence / cognitive function, (III) various aspects of sex and gender, including gender identity, sexual orientation, intersex conditions, and the impact of sex hormones (e.g., during pregnancy, postpartum, and menopause). In addition, Dr. Lueders is involved in numerous clinical collaborations across the globe analyzing brain features as associated with various diseases and disorders.

Senast uppdaterad: 2021-11-24