Forskarskola

WoMHeRs forskarskola består av 16 doktorandprojekt som har beviljats medfinansiering av WoMHeRs styrelse. Alla doktorandprojekt är inom områden relevanta för kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren. Varje projekt är tvärvetenskapligt och har handledare från minst två av Uppsala universitets vetenskapsområden.

De här doktorandprojekten kommer bli en väsentlig och viktig del av målsättningen att etablera ett nytt tvärvetenskapligt kunskapsområde där en ny generation forskare kommer att utbildas.

“Gender identity and origin of gender dysphoria in birth-assigned girls – exploring links to chemical exposure, sexual- and neuronal development, social-cultural factors, and epigenetic changes”
Klicka här för att läsa annonsen: "Doktorand i könsdysfori, könsidentitetsutveckling och hormonstörande ämnen"
Joelle Ruegg (Department of Organismal Biology), Fotis Papadopoulos, Gabriele Griffin and Carl-Gustaf Bornehag. 

 “A prospective study on the interplay between maternal mental health, early parenting and child development of self-regulation: A novel multidisciplinary approach”
Klicka här för att läsa annonsen: "Doktorand i Psykologi"
Karin Brocki (Department of Psychology) and Andreas Frick.

“PhD position in Gender Studies and Reproductive Medicine Matching Gametes: Making family and nation through assisted reproduction technologies”
Klicka här för att läsa annonsen: "Doktorand i genusvetenskap med inriktning mot reproduktiv medicin"
Ulrika Dahl (Centre for Gender Research) and Evangelia Elenis. 

“Improving predictive models of peripartum affective disorder using non-invasive neurophysiological measures”
Klicka här för att läsa annonsen: "Doktorand med inriktning psykisk ohälsa i samband med graviditet och barnafödande"
Emma Fransson (Department of Women's and Children's Health), Tomas Furmark, Andreas Frick, Anna Wikman and Marcus Grueschow.

“A parenting intervention for fear of childbirth: Development, feasibility and acceptability”
Klicka här för att läsa annonsen: "Doktorand inom ett interventionsprojekt för blivande föräldrar som upplever förlossningsrädsla"
Margareta Johansson (Department of Women's and Children's Health), Helena W Henriksson, Joanne Woodford and Michael Wells.

“Underlying mechanisms for gender specific differences in Major Depression and Migraine and iCBT treatment outcome”
Klicka här för att läsa annonsen: "Doktorand i neurovetenskap"
Jessica Mwinyi (Department of Neuroscience), Monica Buhrman, Gerhard Andersson and Helgi Schiöth.

“Urbanization and the challenges on maternal mental health in lowmiddle income countries”
Klicka här för att läsa annonsen "Doktorand i Global hälsa"
Mats Målqvist (Department of Women's and Children's Health), Hannah Bradby, John Östh and Yemane Berhane. 

“Predicting peripartum depression using a smartphone application and digital phenotyping”
Kicka här för att läsa annonsen: "Doktorand med inriktning perinatal psykisk hälsa"
Fotis Papdopoulos (Department of Neuroscience), Ginevra Castellano, Stavros Iliadis and Caisa Öster.

 “Stories och Rape Trauma: Narratological and Psychotraumatological Perspectives”
Klicka här för att läsa annonsen: "Doktorand i litteraturvetenskap"
Sigrid Schottenius Cullhed (Department of Literature) and Filip Arnberg. 

“When mommy got cancer - development of an e-health intervention targeting psychological distress in women diagnosed with cancer while caring for young children (e-MAMA)”
Klicka här för att läsa annonsen: "Doktorand med inriktning utveckling av psykologisk behandling för mammor som drabbats av cancer"
Anna Wikman (Department of Women's and Children's Health), Lisa Ljungman, Renita Sörensdotter, Pia Enebrink and Karin Glimskär Stålberg.

“Developing effective support services for refugee women who have experienced sexual and gender based violence"
Klicka här för att läsa hela annonsen: "
Doktorand inom området flyktingkvinnors hälsa och välbefinnande"
Georgina Warner (Department of Public Health and Caring Sciences), Anna Sarkadi and Hannah Bradby.

“Sick of becoming a mother: Causes and consequences of mental illhealth related to family formation”
Erik Grönqvist (Department of Economics), Emma Fransson, Stavros Iliadis and Erica Lindahl.

De här forskningsprojekten är tillsatta:

“Evaluating Intervention Package to Reduce Perinatal Mental Disorder and Respectful Maternity Care in Nepal”
KC Ashish (Department of Women's and Children's Health), Mats Målqvist, Karin Brocki and Sibylle Herzig van Wees.

“Oral contraceptives, childbirths, and hormone levels – which are causal factors for depression and other mental health disorders?”
Åsa Johansson (Department of Immunology, Genetics and Pathology), Bengt Sennblad and Philip Fowler.

“Neuroimaging PMDD and its treatment”
Erika Comasco (Department of Neuroscience), Jonas Bergquist and Johan Wikström. 

“Robot-assisted diagnosis of women’s depression around childbirth”
Ginevra Castellano (Department of Information Technology), Fotis Papadopoulos and Giulia Perugia.