WOMHER Nätverksmöte

No man’s land: reconceptualizing the margin of mental distress in young women

No man’s land: reconceptualizing the margin of mental distress in young women

The interdisciplinary research program Young women's mental health has recently received a private donation of SEK 10 million. The money will go to build up a long-term study of a large group of women who will be followed from the age of 15 and for life. The goal is to be able to answer, among other things, what contributes to, and what protects against, mental illness.

During this network meeting we will hear the involved researchers present the research program.

Registration is required. 

WOMHERs nätverk samlar forskare för att dela idéer och skapa samarbeten med fokus på kvinnors mentala hälsa. För att möjliggöra nätverkande som bäst kommer detta ett fysiskt möte. Vi välkomnar både gamla och nya nätverksmedlemmar och uppmuntrar specifikt nya forskare som är intresserade av WOMHER att delta i detta tvärvetenskapliga nätverksmöte.

Ytterligare information

Senast uppdaterad: 2021-10-04