Aktiviteter på gång

WoMHeRs nätverksmöten

Datum: 2 december 2020
Tid: 9.00-11.00
Plats: Zoom, kontakta Anna Sjöström för länk

Datum: 16 september 2020
Tid: 9.00-11.00
Plats: Zoom, kontakta Anna Sjöström för länk

The agenda for the meeting was focus on interdisciplinary research.

9:00-10:30 - Interdisciplinarity as policy and in practice. Professor Sven Widmalm, Department of History of Science and Ideas 
Comments by:
Margretha Fahlgren, Centre for Gender Research 
Erik Grönqvist, Department of Economics
Ingela Nyström, Department of Information Technology
Anna Sarkadi, Department of Public Health and Caring Sciences
10.30 -11.00 - Discussion about the track forward for the WoMHeR network.

Forskningsseminarier

 • 26 januari 2021, Medfarm
 • 2 mars 2021, Humsam
 • 23 Mars 2021, Teknat,
 • 4 maj 2021, Womher

Seminarierna kommer att arrangeras av de olika vetenskapsområdena och det sista seminariet av Womhers ledningsgrupp.

Styrelsemöten 2020

 • 7 maj 2020
 • 17 september 2020
 • 26 november 2020

Handledarmöten 2020

 • 11 juni 2020
 • 10 september 2020
 • 7 oktober 2020
 • 10 november 2020

WoMHeRs öppningssymposium, senarelagt till våren 2021

Välkomna till WoMHeRs öppningssymposium!

Symposiet är tvärvetenskapligt med både inbjudna internationella föreläsare och föreläsare från Uppsala universitets alla vetenskapsområden. Symposiet visar spännvidden i WoMHeR-satsningen och sätter fokus på ett par problemområden som är mer förekommande hos kvinnor samt de fallgropar som finns om man bortser från olikheter mellan könen.

Klicka här för att läsa programmet