WOMHERs organisation

WOMHER leds av föreståndare Lisa Ekselius samt biträdande föreståndare Agneta Skoog Svanberg som har en projektkoordinator samt rådgivande ledningsgrupper till sitt stöd. Forskningscentret har även en styrelse som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med WOMHERs syfte.

Föreståndare Lisa Ekselius

Styrelse

WOMHERs styrelse beslutar om budget, verksamhetsplan för kommande år och utvärderingar och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med WOMHERs syfte. I styrelsen ingår representanter för Uppsala universitets tre vetenskapsområden, externa representanter, samt en studentrepresentant.

Kerstin Sahlin, styrelseordförande
Mathias Hallberg, ledamot från Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci
Åsa Konradson Geuken, ledamot från Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci
Karin Brocki, ledamot från Vetenskapsområdet för Humaniora och Samhällsvetenskap
Joachim Parrow, ledamot från Vetenskapsområdet för Teknik och Naturvetenskap
Emma Frans, ledamot från extern organisation
Suzanne Osten, ledamot från brukarorganisation
Therese Johansson, Studentrepresentant

Ledningsgrupp

WOMHERs ledningsgrupp ansvarar för centrumets operativa arbete. Ledningsgruppen utses av föreståndaren i samråd med styrelsen och utgörs av personer från WOMHERs seniora forskarnätverk. WOMHERs ledningsgrupp består idag av:

Lisa Ekselius, föreståndare för WOMHER
Agneta Skoog Svanberg, Biträdande föreståndare för WOMHER
Alkistis Skalkidou
Inger Sundström Poromaa
Andreas Frick
Erika Comasco

Utökad ledningsgrupp

WOMHERs utökade ledningsgrupp består idag av ledningsgruppen samt:

Gabriele Griffin
Ingela Nyström
Pernilla Åsenlöf
 

Internationellt Advisory Board

En internationell rådgivande grupp experter kommer tillsättas vid WOMHER, som bildar en Internationellt Advisory Board. Rådet kommer att bestå av fem till sex internationella experter och syftet med detta råd är att på styrelsens uppdrag:

  • granska vetenskaplig kvalitet av ansökningar för doktorandprojekt inför beslut
  • genomföra utvärdering av centrumets verksamhet (avseende ekonomi, vetenskaplig kvalitet, genomströmningstid för doktorander, forskarskola, nätverksaktiviteter, utbildningsverksamhet och samverkan med omgivande samhälle)
  • delta i utbildningsmoment för forskarskola och nätverk samt kongresser
     

Projektkoordinator

Projektkoordinator för WOMHER är Shima Momeni. 

Senast uppdaterad: 2022-03-08