Organisation och styrelse för Womher


Centrum för kvinnors psykiska hälsa, WoMHeR, är placerat vid Institutionen för neurovetenskap. Centrumet leds av en föreståndare samt en biträdande föreståndare som till sitt stöd har en projektkoordinator och en kommunikatör samt rådgivande ledningsgrupper. De två senare har sina anställningar vid centrumets värdinstitution och arbetsplats på Psykiatrins hus. Doktorander och postdoktorer har sin anställning vid heminstitutionen.

Styrelse

WoMHeR har en styrelse som beslutar om budget, verksamhetsplan för kommande år och utvärderingar. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med WoMHeR:s syfte.
I styrelsen ingår representanter för Uppsala universitets tre vetenskapsområden; en representant för det humanistisk-samhällsvetenskapliga respektive det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, två representanter för det medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet samt en studentrepresentant.

Kerstin Sahlin, styrelseordförande
Stellan Sandler, ledamot från MedFarm
Åsa Konradson Geuken, ledamot från MedFarm
Karin Brocki, ledamot från HumSam
Joachim Parrow, ledamot från TekNat
Emma Frans, ledamot från extern organisation
Alexandra Charles von Hofsten, ledamot från brukarorganisation
Studentrepresentant, vakant

Vill du ha kontakt med WoMHeR, klicka här!