Behandling av personuppgifter i systemet för stipendiehantering

Systemet för stipendiehantering hanterar hela kedjan med stipendiet, från ansökan till granskning och beslut samt dokumentation av stipendieinnehav och information till stipendieinnehavarna och bevakning av stipendier. I denna kedja behandlas några av dina personuppgifter.

Studenter, forskare och övriga som kan söka universitetets stipendier söker stipendier via systemet bakom inloggning. Denna tjänst innefattar bland annat visning av lediga stipendier och en ansökningsdel. Stipendiater kan också se information om sina stipendieinnehav och underliggande beslut.

För att kunna hantera stipendieansökningar lagrar universitetet information när du loggar in samt när du ansöker om ett stipendium. I samband med inloggning i och användning av stipendiesystemet, behandlas ett antal olika personuppgifter om dig. Dessa är:

  • unik identifierare, från federerad inloggning (till exempel Gemensam webbinloggning vid Uppsala universitet), i de fall du själv väljer att använda sådan inloggning (i tjänsten benämnd "Single SignOn")
  • förnamn
  • efternamn
  • e-postadress
  • personnummer

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part eller tredje land (land som ej är medlem i EU eller EES).

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Personuppgifterna bevaras så länge behov finns för stipendiehanteringen.

Läs mer om dina rättigheter och hur universitetet hanterar personuppgifter.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig och tjänsteleverantör:
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Sverige

Kontaktperson för systemet:
018-471 47 50
stipendiekansliet@uadm.uu.se

Tjänsteleverantörens jurisdiktion:
Sverige

Tjänsten följer EU:s dataskyddsdirektiv i enlighet med GÉANT Data Protection Code of Conduct.

Senast uppdaterad: 2021-02-05