Forskarprofilen: Coco Norén

Hon går på djupet med textanalys i EU-parlamentet

Coco Norén, professor i franska, är sedan i somras nybliven dekan för Språkvetenskapliga fakulteten. Hon är också aktuell med ett forskningsprojekt om den europaparlamentariska debatten och har precis avslutat arbetet med att föreslå nya mål och strategier för universitetsledningen.

Att just franska blev Coco Noréns ämne var kanske en tillfällighet, men att det var språk hon skulle syssla med är ingen slump. Detta trots att det enligt henne själv är det berömda bananskalet som ligger bakom hennes ansökan till forskarutbildningen för drygt 20 år sedan. Men vi tar det från början. Coco Norén har varit verksam vid den språkvetenskapliga fakulteten i drygt 25 år, först som student och doktorand, sedan så småningom som forskare, lärare och professor med olika uppdrag. Hon är uppvuxen i Stockholm där båda hennes föräldrar var lärare, och beskriver sig själv, med glimten i ögat, som resultatet av sina föräldrars privata pedagogiska projekt.

– Mamma var språklärare och pappa SO-lärare, och de hade båda Frankrike som drömland, men utan att kunna mer än några turistfraser. De satte mig i internationell franskspråkig grundskola där jag blev ganska hårt drillad. Efter gymnasiet började jag läsa litteraturvetenskap på kulturvetarlinjen i Uppsala, men insåg efter några år att det var roligare att ta ut satsdelar än att försöka analysera skönlitterära texter. Och på den vägen är det, säger hon.

Bananskalet som ledde vidare till en framgångsrik forskarkarriär dök upp i slutet av grundutbildningen i form av fransmannen François.

– Jag blev vansinnigt kär och sökte forskarutbildningen för att kunna följa med honom tillbaka till Paris. Han dumpade mig visserligen efter sex månader, men jag stannade kvar i två år innan en doktorandtjänst i Uppsala lockade hem mig igen.

Efter att ha varit Pro Futura fellow och Akademiforskare vid Vitterhetsakademin blev hon professor i franska 2011, och arbetar just nu med ett forskningsprojekt om den europaparlamentariska debatten. En ansökan om ERC-anslag för projektet ”People, positioning and politics: a semantic interactional theory” har precis lämnats in, där ett första besked om ansökan gått vidare väntas i oktober.  

– Jag går igenom parlamentarikernas tal för att se hur olika aktörer framställs och hur betydelsen hos små argumentativa ord som adverb och konjunktioner bidrar till debattens övergripande retorik. Det är inte politiken jag studerar, jag tittar mer på hur man språkligt paketerar den, säger hon.

Inom språkvetenskaplig forskning är det ofta metoden som är intressant, menar Coco Norén. Hon jobbar med textanalys för att studera språkets inneboende betydelse och hur subtila ordval bidrar till att föra fram ett budskap. Hon försöker förklara hur man genom textanalys går på djupet för att analysera språket i detalj.

– Jag brukar säga att det första steget i processen inte är svårare än ett pannkaksrecept. Man tar ett ord, tittar på hur det används och vad det förmedlar i olika sammanhang.  Sedan börjar det svåra, att analysera vad det är i ordets betydelse som inte förändras, och vad som endast kommer fram i vissa sammanhang. Och hur det ordets betydelse flätas samman med alla de andra ordens.

Hennes övergripande mål med forskningen är att utarbeta en teoretisk modell för hur man konstruerar olika åsikter i en diskurs. Det är tydligt att hon brinner för sitt ämne, trots att hon inte ser sig som den klassiska professorstypen som lägger all sin vakna tid på forskningen.

– Det är fascinerande att folk kan vara så slarviga med språket, samtidigt som ett litet decimalfel får stor uppmärksamhet. Språkvetenskap är något av det viktigaste som finns, och jag ser det som en av mina uppgifter att missionera språkvetenskap till de ofrälse, säger hon med ett skratt.

Genom att dela sin tid mellan forskning, undervisning och universitetsövergripande projekt hoppas hon sätta avtryck på Uppsala universitetet gentemot andra universitet. Och uppdragen vid sidan om forskningen och undervisningen är och har varit många. Hon har suttit som ordförande i Akademiska senaten i två mandatperioder, är vice ordförande projektet Mål och strategier och kan sedan i den 1 juli titulera sig dekan för den språkvetenskapliga fakulteten.

– Jag behöver utmana mig själv ibland, annars blir jag för bekväm. Jag är lika förtjust i det organisatoriska arbetet som i forskning och undervisning, och tror att jag relativt sett kan göra mer för verksamheten tillsammans med andra än vad jag kan åstadkomma själv på min kammare.

Josefin Svensson

Fakta - Coco Norén

Aktuell: Nyutnämnd dekan för språkvetenskapliga fakulteten, vice ordförande i arbetsgruppen som leder Uppsala universitets arbete med att ta fram nya mål och strategier, forskningsprojekt om den europaparlamentariska debatten ” ”People, positioning and politics: a semantic interactional theory”.
På fritiden: Tränar på Friskis och svettis varannan dag (för att kompensera för det faktum att jag tycker väldigt mycket om att äta och dricka).
Senast lästa bok: Kommer inte ihåg titeln, men det var en fransk feelgood-roman, för språkets skull.
Gör mig glad: Snyggaste professorn på Rudbecklaboratoriet.    
Familj: Marcus 18 år, Maria 13 år, Mikael 10 år och halv-sambon Bo.