Forskarprofilen: Louise von Essen

Hon skapar mötesplatser för människor och maskiner

2010 förändrades Louise von Essens forskarliv över en dag då regeringen meddelade att hon skulle leda U-CARE, mångmiljonsatsningen på psykologisk vård via Internet – men alltjämt håller hon det mänskliga mötet som vägen till framgång.

– Länge reflekterade jag inte ens över att jag är kvinna i akademin, men med åren har jag blivit varse att vi ibland arbetar med olika förutsättningar. Samtidigt är det inte enbart en fråga om genus, kvinnor kan utesluta nog så skickligt, så vi behöver alla bli bättre på att tala om värderingar och ansvar i våra roller som medarbetare och ledare.

Louise von Essen, professor i vårdvetenskap, är sedan 2010 programsamordnare och yttersta ansvarig för U-CARE, en av landets 43 strategiska forskningsmiljöer i vilka Sveriges regering hittills investerat drygt fem miljarder kronor. Här, i hjärtat av Uppsala universitets Biomedicinska centrum, lägger Louise och hennes forskarteam grunden till en helt ny form av psykologisk behandling via Internet, vilket ska öka kapaciteten där vårdens resurser inte räcker till.

– Innan U-CARE var vi en liten grupp om fyra personer, så omställningen är total. När beskedet kom fick vi börja med att rekrytera 25 personer, samtidigt som vi inledde skissandet på den digitala portal som idag utgör grunden för vår verksamhet. Det har tagit oss många år att nå dit vi befinner oss idag, men nu är det mesta på plats, vi levererar resultat och jag ser mycket positivt på framtiden, konstaterar Louise von Essen.

U-CAREs lokaler präglas av människor och rörelse. Längs korridoren pågår en rad livliga diskussioner, i det väl tilltagna lunchutrymmet avhandlas en pågående studie. Och just det personliga mötet tillhör de centrala punkterna i Louise von Essens ledarskap, möjligen något oväntat av en forskare som vigt den senare delen av sin karriär åt att stärka förutsättningarna för interaktion mellan människa och dator.

– Akademiska arbetsplatser blir lätt annorlunda kulturer då var och en formar sin egen tillvaro, men för mig är kommunikation nödvändig för både trivsel och produktion. Jag vill att vi ser vår verksamhet som ett vanligt jobb dit vi kommer på morgonen för att sedan gå hem i rimlig tid. Min erfarenhet är att det dessutom minskar risken för inofficiella ledarskap, säger Louise von Essen.

Tydlighet och rättvisa är andra återkommande begrepp i den von Essenska vokabulären. Inom U-CARE ska alla arbeta på likvärdiga premisser. Ingen tvekan får råda kring hur ansvar fördelas. Alla medarbetare ska ha kännedom om varför ett uppdrag tillsätts på ett visst sätt, ingen ska bara ”plockas” – en praxis som kommit att skattas högt i teamet.

Fascinationen för ledarskap var också en starkt bidragande faktor att Louise von Essen som 24-åring sökte sig till Uppsala och Psykologprogrammet. Efter att som ung ha arbetat med att motivera sommarjobbare och timanställda vid ett guideföretag ville hon förkovra sig djupare i hur grupper skapas och utvecklas. Efter examen var planen att börja arbeta på klinik och arbete erbjöds i Stockholm, men ödet ville annorlunda.

– Jag hade en fantastisk lärare och älskade att studera, så när frågan kom om att doktorera gjorde jag det avgörande valet att stanna vid Uppsala universitet – och här är jag fortfarande. Jag har alltid haft bra stöd från ledningen och trivts extremt bra, men visst, nu när barnen är större vore det roligt att prova åtminstone en begränsad tid utomlands. Gärna i London, Exeter eller i Nederländska Radboud där forskarna överlag är väldigt skickliga på att involvera allmänheten i sin verksamhet.

Att förbli sitt Alma Mater evigt trogen är emellertid inget Louise von Essen förespråkar. Hellre rekommenderar hon sina doktorander att söka sig vidare utomlands då det är dags för postdoktorala studier. Likaså rekryterar hon gärna doktorander och postdocs som inhämtat sin utbildning vid skilda lärosäten.

– Jag är övertygad om att en bred kunskapsbas ökar inspirationen och kreativiteten, vilket i sin tur öppnar nya dörrar i forskningen. Även generellt eftersträvar jag heterogenitet i syfte att skapa en kompletterande grupp. Själv omger jag mig gärna med idésprutor, då min egen kompetens främst ligger i att fånga upp bra tankar och göra dem metodologiskt användbara innan mer operativa förmågor tar över, och idag upplever jag att vi är ett väl sammansatt team med goda möjligheter att på sikt implementera U-CARE till ett vitalt inslag i forskning och vård.

Magnus Alsne

Fakta – Louise von Essen

Titel: Professor i vårdvetenskap, programsamordnare i U-CARE
Bor: I Stabby, Uppsala
Mitt sommarprogram skulle handla om: Att försöka få människor att förstå vad det innebär att flytta till ett nytt land med en ny kultur och vilket stöd som krävs.
Den senaste komplimangen gav jag: till min övningskörande son då jag sa att han har bra känsla för bilkörning.
Den senaste komplimangen fick jag: av en doktorand som sa att jag är sjukt organiserad.
Öga mot öga eller öga mot maskin: Både och, det beror på individen.
En ledig dag: Umgås jag med familj och vänner.