Forskarprofilen: Mats Larhed

Hälsa, kemi och tidig läkemedelsutveckling

Den röda tråden i Mats Larheds vardag är att hålla människor friska. Den återkommer både i hans arbete med att utveckla nya läkemedelskandidater och i hans samordning av EU:s hälsoprojekt EIT Health i Uppsala.

Mats Larhed har precis återvänt till jobbet från en resa i Norge där han har ägnat sig åt ett av sina stora fritidsintressen: att bestiga berg och sedan åka skidor ned för dem. Nu kommer skidorna att få vila ett tag och lämna plats för läkemedelsutveckling i olika former.

Han är professor vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet där han leder en forskargrupp som tar fram nya molekyler som de hoppas skall kunna vidareutvecklas till nya läkemedel. Gruppen arbetar framförallt med molekyler som har effekt mot högt blodtryck, neuropatisk smärta och försämrad kognitiv förmåga, som till exempel uppstår i samband med demenssjukdomar.

I samband med att AstraZeneca i Södertälje lades ner skrev Mats Larhed tillsammans med kollegor ett förslag till att bygga upp en nationell infrastruktur för läkemedelsutveckling inom akademin. Den utredning som han gjorde tillsammans med bland andra Per Artursson (professor i läkemedelsformulering) och Helena Danielson (professor i biokemi) hjälpte till att lägga grunden till dagens plattform för läkemedelsutveckling vid SciLifeLab.

– Det var roligt att vara med och påverka att detta välbehövliga initiativ startades. Läkemedelsplattformen fyller en viktig funktion inom svensk läkemedelsutveckling genom att ta tillvara på och utveckla den forskning som finns inom akademin, säger Mats Larhed.

Idag är han director för faciliteten Medicinal Chemistry – Lead Identification som ingår i läkemedelsplattformen. Till faciliteten vänder sig forskare som har identifierat en eller flera biologiskt aktiva molekyler och som de vill vidareutveckla. Personalen vid faciliteten förbättrar den molekylen så långt att den sedan ska kunna gå vidare till klinisk utvärdering.

– En forskargrupp som kontaktar oss har ofta tagit fram ett mindre antal varianter av en molekyl som de tror kan vara intressant att utveckla till en läkemedelskandidat. Vi designar och syntetiserar nya analoger utifrån deras bästa molekyl i serier på upp till 100 nya molekyler, och undersöker kemiska egenskaper och biologiska effekter för att sålla fram de som fungerar bäst.

Det finns många orsaker till att en version av molekylen gallras bort. Vissa molekyler påverkar det biologiska systemet negativt, vissa tas inte upp av kroppen och andra går inte att skydda patentmässigt.

– Det som faciliteten till slut levererar är ett projekt där vi har identifierat ett antal molekyler som man kan gå vidare med. Utvecklingen tas sedan över av andra. I slutet av 2014 startades till exempel företaget Glionova Therapeutics som vidareutvecklar och testar en läkemedelskandidat som utvecklats med hjälp av SciLifeLabs läkemedelsplattform.

Mats Larhed är också ordförande i SciLifeLabs styrgrupp vid Uppsalanoden. Styrgruppen bereder bland annat budget för forskningsmedel, nominerar personer till olika positioner och initierar nyrekryteringar. Beslut tas sedan av områdesnämnderna för teknik och naturvetenskap respektive medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Något som tar upp mycket av Mats Larheds tid just nu är hans roll som samordnare för EIT Health i Uppsala. EIT Health är en mångmiljardsatsning inom EU för att möta Europas hälsorelaterade utmaningar. Uppsala universitet, KTH och Karolinska Institutet tillhör de 52 huvudpartners som ingår i EIT Health. SciLifeLab är också knutet till samarbetet som projektpartner.

– Jag ser stora möjligheter till gemensamma projekt för EIT Health och SciLifeLab och till innovativa samarbeten inom nya utbildningar, avslutar Mats Larhed.

Sara Engström

Fakta – Mats Larhed

Yrke: Professor vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet.

Koppling till SciLifeLab: Ordförande i SciLifeLabs styrgrupp vid Uppsalanoden. Director för faciliteten Medicinal Chemistry–Lead Identification. Medlem av SciLifeLab Faculty.

Fritidsintressen: Skidor, golf och paddla kajak.

Det visste du inte om Mats Larhed: Han har ett stort intresse för herrskor, särskilt randsydda, engelska läderskor.