Tema cancer

Idag finns fler möjligheter än någonsin att överleva cancer, tack vare allt bättre behandlingsalternativ. Samtidigt är kostnaderna för nya behandlingar höga och antalet cancerfall riskerar att dubblas på 25 år. Trots betydande framsteg ställs vetenskapen inför allt större utmaningar, men vid Uppsala universitet ser forskarna ljust på framtiden. Här har vi samlat några exempel på all den forskning som pågår inom cancerområdet.

Studien Phys-Can

Forskare vill ta cancervård till gymmet

Gruppträning under cancerbehandling ger ökad styrka och uthållighet, men också socialt stöd och drivkrafter att hålla igång visar studien Phys-Can. Nu hoppas forskarna integrera sina rön till en självklar del i svensk cancervård. I studien Phys-Can, har 600 personer med cancer deltagit i gruppträning i syfte att kartlägga effekten på cancerrelaterad orkeslöshet och livskvalitet.

Forskningssatsningen U-CAN

Träffsäker cancerbehandling med ny genetisk kunskap

Kunskapen ökar om genetiken bakom cancer och vilka patienter som svarar bra på olika behandlingar. I Uppsala finns goda förutsättningar att utveckla en mer individanpassad behandling och metoder att ställa en tidigare diagnos. Sedan fem år tillbaka samlas prover från cancerpatienter med nio olika cancerdiagnoser före, under och efter behandlingen inom den strategiska satsningen U-Can.

Läs också: U-CAN gör sig redo för nästa steg