Tema demokrati

Demokrati betyder folkstyre, men hur förverkligar man bäst folkets vilja? På senare tid har populistiska partier, som är kritiska till delar av vårt demokratiska system, vunnit alltfler röster i allmänna val. Ett av demokratins problem idag är att reglerna kring medborgarskap – och vilka som får rösta – ser så olika ut i olika länder. Ett annat problem är ”alternativa fakta” och halvsanningar som sprids via nätet. Vilka nyheter kan man egentligen lita på?

Populismen växer i demokratins skugga

Det drar en våg av populism över världen. Missnöjespartierna växer i många länder och kommer till makten i allmänna val. Det visar på en sårbarhet i vårt demokratiska system, menar Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet: "Vi har invaggat oss i trygghet under alltför lång tid."

Läs artikeln

Massexperiment om källkritik

Intresset är stort för Nyhetsvärderaren, ett forskningsprojekt om källkritik i digitala medier. Nästan 12 000 skolelever har deltagit i ett massexperiment där de granskat sina egna nyhetsflöden. Forskningen visar att källkritik i sociala medier kräver ett eget förhållningssätt.

Läs artikeln

Krönika: Li Bennich Björkman

”Frihet, jämlikhet, broderskap!”

Revolutionärerna i Frankrike kastade ett hierarkiskt och orättfärdigt samhälle på sophögen med idéer som pekade framåt. Sällan har emellertid något visat sig svårare att förverkliga politiskt. Amartya Sen, som har fått 2017 års Skytteanska pris i statskunskap, hävdar att det endast är utökad politisk jämlikhet – demokrati– som kommer att leda till att friheten att styra det egna livet växer för flertalet.

Filmer från jubileumssymposium:

Har demokratiseringen avstannat?

Det var temat för ett jubileumssymposium i Uppsala i september 2017 för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som fyller 100 år. Bland de deltagande Uppsalaforskarna fanns Patricia Mindus vid filosofiska institutionen, Lisa Hultman, Peter Wallensteen och Håvard Hegre vid institutionen för freds- och konfliktforskning samt Joakim Palme vid statsvetenskapliga institutionen.

Se filmer från symposiet