Tema: Förnybar energi

Vad händer till exempel om vi i Norden ställer om till förnybar energi? Vilka förändringar skulle det leda till och vilka nya krav ställs på vårt elsystem? Vid Uppsala universitet forskas det om flera olika gröna energilösningar. En del, som vindkraft och solkraft, är redan ute på marknaden medan andra är i ett utforskande stadium. Till exempel har forskare hittat ett sätt att utvinna energi ur bakterier.

Energi från sol, vind och vatten

Den rätta mixen av grön energi

Klarar vi oss på enbart förnybar energi? Kan energi från sol, vind och vatten täcka behoven av elektricitet – även en vindstilla och gråmulen dag i Norden? Kanske, men det ställer nya krav. De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen enbart genom att bygga ut förnybar energi, visar forskning, men det finns flera utmaningar på vägen.