Tema klimatfrågan

Vi vet idag att all den koldioxid vi människor släpper ut resulterar i global uppvärmning. Forskningen om klimatförändringar handlar om att mäta vad som verkligen händer i naturen, men lika mycket om psykologi, utbildning och hur vi kan vända utvecklingen.

Skolelever hjälper forskare att kartlägga brunt vatten

Hösten 2016 är forskare vid Uppsala universitet upptagna med att analysera vattenprover som skickats in av närmare 5 000 högstadieelever.
– Förhoppningsvis får vi större kännedom om möjliga hot mot Sveriges och världens sötvattenresurser, säger professor Gesa Weyhenmeyer. Läs mer om projektet Brunt vatten.