Valspecial 2018

POLITISKA VÄGVAL För SVERIGE

Valet 2018 har kallats ett ödesval, där Sverigedemokraterna ryckt framåt och det är väldigt jämt mellan höger- och vänsterblocken. Här kommenterar några forskare det nya politiska landskapet i Sverige, där frågor om populism och integration är brännande aktuella. Och vad berättar egentligen politikerna i sina självbiografier?

Li Bennich Björkman: "Vid osäkert politiskt läge ska statsministern avgå"

Rösterna är inte färdigräknade i det svenska valet och det politiska läget är oklart. Vi intervjuade Li Bennich-Björkman, professor i statskunskap om vad som händer nu. Vad säger hon om valresultatet? Borde statsministern avgå? Kommer det att bli extraval?

Sten Widmalm: "Ekonomismen leder till ökad populism"

Att ett populistiskt parti som Sverigedemokraterna går framåt i Sverige brukar kopplas ihop med de senaste årens flyktingströmmar. Men förklaringen ligger djupare än så, i hur välfärdssystemen fungerar i dagens Sverige, menar Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Fem forskare från Uppsala universitet i unik valsatsning

Den 20 september släpps en unik valanalys kring resultaten i det svenska valet. Forskare från tolv svenska lärosäten och sju utländska universitet ger aktuella reflektioner kring valet 2018 i en gemensam rapport. Från Uppsala universitet medverkar fem forskare.

Analys av statsvetare visar på möjligheter till lyckad integration

Vad kan studier av den politiska integrationen av utrikes födda efter 90-talets flyktingvåg säga om dagens situation och förutsättningarna för lyckad integration i Sverige? En analys av statsvetare vid Uppsala universitet och Linnéuniversitetet, byggd på flera artiklar, tyder på att utrikes födda med tiden kommer ikapp och blir lika politiskt kunniga och toleranta som inrikes födda.

Både känslor och makt i politiska biografier

Kvinnor skriver om känslor och män skriver om makt. I vart fall när det handlar om politiska självbiografier. Det skriver professor Margaretha Fahlgren och Birgitta Wistrand, forskare och tidigare riksdagsledamot, som nyligen presenterat en bok där de har analyserat ett sjuttiotal politiska biografier och självbiografier.