Uppsalaprojekt inom genetik och fysik får stora anslag från KAW

2 oktober 2018

Tre forskningsprojekt inom fysik och naturvetenskap ledda från Uppsala universitet får totalt 69 400 000 kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projekten har alla bedömts ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Det är en rad lovande och spännande projekt i den internationella forskningsfronten som beviljats anslag. Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, grundforskning och ger forskarna fullständig frihet att formulera och undersöka sina hypoteser. Ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område, berättar Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelsen har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik. Följande tre projekt har Uppsala universitet som huvudsökande:

Kerstin Lindblad Toh vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, får 28 100 000 kronor under fem år för projektet ”Deciphering the role of functional constraint and convergent evolution on genome regulation”.

Under de miljontals år däggdjur har utvecklats har arvsmassan förändrats så att varje cell kan styras till att bilda just de proteiner som behövs på olika ställen i kroppen. I projektet planerar forskarna att använda ett nytt dataset om 200 nyligen sekvenserade däggdjur för att kunna hitta regioner i arvsmassan som inte förändras eftersom de utför en specifik, konserverad funktion. Dessutom letar forskarna efter regioner eller enstaka baser som ändrats specifikt i ett eller flera däggdjur.

Olle Eriksson vid institutionen för fysik och astronomi har beviljats 22 200 000 kronor under fem år för projektet ”Dynamic Phenomena of Magnetic Materials”.

Med projektet vill forskarna utveckla och använda ledande teoretiska metoder, för att dels svara på ännu obesvarade grundläggande frågeställningar om dynamiken i magnetiska material, och dels undersöka hur relativt nya magnetiska fenomen kan bilda grunden för framtida tillämpningar. En central del i arbetet är utvecklingen av nya förbättrade beräknings- och simuleringsmetoder.

Henrik Johansson vid institutionen för fysik och astronomi får 19 100 000 kronor under fem år för projektet ”From Scattering Amplitudes to Gravitational Waves”.

Målet med projektet är att utveckla nya effektiva analytiska metoder för teoretiska beräkningar i partikelfysik, gravitationsteori och strängteori, vilket innefattar processer alltifrån subatomära kollisioner mellan elementarpartiklar till astronomiska kollisioner mellan svarta hål.

Fler Uppsalaforskare kan ha fått del av andra anslag från KAW, som medsökande i projekt där huvudsökanden är vid ett annat lärosäte.