Hållbara städer väckte brett intresse

25 oktober 2018

Mer än 100 personer deltog vid mötet – varav 50 var forskare. De övriga kom från 18 olika företag och organisationer.

Majoriteten av jordens befolkning bor i städer, vilket kräver nya smarta lösningar. Bredden var stor i diskussionerna vid mötet Aimday Sustainable Cities (Hållbara städer) den 23 oktober vid Uppsala universitet. Det handlade om allt ifrån tekniska lösningar till hur man främjar hälsa och integration.

Mer än 100 personer deltog vid mötet – varav 50 var forskare. De övriga kom från 18 olika företag och organisationer, däribland NCC och Uppsala kommun, som Uppsala universitet har samverkansavtal med.

– Det är första gången vi har en Aimday om hållbara städer. Vid Uppsala universitet finns mycket kunskap inom teknikområdet, men också forskning om sociala aspekter inom humaniora och samhällsvetenskap. Efterfrågan har varit stor och vi fick in 60–65 frågor inför mötet, berättar Harris Stamatopoulos, som är samverkansledare vid UU Innovation.

Mötesformen Aimday utvecklades vid Uppsala universitet 2008 och har sedan spritts i universitetsvärlden, även internationellt. Det går till så att företag och organisationer får skicka in frågor i förväg, som sedan matchas med lämpliga forskare. Under dagen samlas deltagarna i smågrupper kring olika frågor.

Stor efterfrågan på lösningar

Vid det här mötet handlade frågorna om allt ifrån hur man använder sensorer i stadsmiljö och återvinner byggmaterial till hur man bygger mötesplatser där alla känner sig välkomna.

– Det här är en tvärvetenskaplig plattform för möten mellan externa aktörer och forskare från alla vetenskapsområden, säger Harris Stamatopoulos.

Han tycker att det är lämpligt att samlas just kring hållbarhet i stadsmiljö. Det är ett område där forskningen verkligen kan göra nytta i samhället och där företag frågar efter kompetens och forskare att samarbeta med.

– Intresset för hållbarhet fungerar som en länk mellan innovationer, forskning och samhälle. Via Aimday kan vi hitta nyttan i nya innovativa samarbetsprojekt mellan externa aktörer och forskare. Här kan forskarna få syn på vilka aspekter av deras forskning som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv och hur det kan bidra till samhället. Det ger ett mervärde till forskningen och går också att söka pengar till samarbetsprojekt.

Initiera samarbeten

Målet med dagen, som med alla Aimday, är att initiera nya samarbeten. Harris Stamatopoulos och hans kollegor vid UU Innovation kommer att mäta resultatet av mötet och kan också hjälpa till att finansiera studier.

– Storleken på mötet är inte viktig utan det är hur många projekt som initieras. Om det finns intresse för att starta upp projekt kommer vi att arrangera fler Aimday inom det här området och kanske ta upp andra aspekter av hållbarhet.


---

Aimday om hållbara städer

Diskussionerna under Aimday Sustainable Cities delades in i fyra olika teman:

  • Teknisk hållbarhet som material, energi, digitalisering, byggande och infrastruktur.
  • Social hållbarhet som integration, jämställdhet, säkerhet, hälsa och arbetsmiljö.
  • Hållbara system som klimatförändringar, hållbara affärsmodeller, återvinning och stadsplanering.
  • Tvärvetenskapliga projekt som går över gränserna mellan dessa tre teman.