SciLifeLab Uppsala del av storsatsning på skogsgenetisk forskning

16 januari 2019

I projektet kommer arvsmassan för cirka 1000 individuella träd att studeras för att identifiera de gener som påverkar tillväxthastighet och vedkvalitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod mångmiljonbelopp på forskning om trädgener, skogsgenetik och skogsbioteknik. Projektet är ett samarbete mellan SLU och SciLifeLab i Uppsala och Stockholm.

Projekten, som fokuserar på genomik och skogsgenetik, bygger vidare på det stora, av Knut och Alice,Wallenbergs Stiftelse finansierade, projekt som ledde till den första kartläggningen av arvsmassan hos ett barrträd, nämligen den svenska granen. Projektet koordineras av Ove Nilsson vid SLU och, som representant för SciLifeLab, Ulf Gyllensten vid IGP. Det kommer att genomföras vid SLU, Umeå universitet och SciLifeLab Uppsala och Stockholm.

I det nya projektet kommer en ny, kraftigt förbättrad version av svenska granens arvsmassa att bestämmas och på motsvarande sätt kommer för första gången tallens arvsmassa att kartläggas. Därefter kommer arvsmassan för cirka 1000 individuella träd att studeras för att identifiera de gener som påverkar tillväxthastighet och vedkvalitet. Denna kunskap kommer att användas inom skogsträdsförädlingen för att öka produktivitet. SciLifeLab är ansvarig för att bestämma skogsträden arvsmassa och utföra bioinformatiska analyser av dessa data.

I Uppsala medverkar den nationella genomikinfrastrukturen (NGI Uppsala) vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och institutionen för medicinska vetenskaper, samt WABI (Wallenberg Bioinformatics Infrastructure) vid institutionen för cell-och molekylärbiologi i kartläggningen av arvsmassan.

Mer information:
Pressmeddelande från SLU
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Kerstin Henriksson