Uppsala universitet får ny IT-direktör

24 januari 2019

Lisbet Holmberg Stark börjar 1 april som IT-direktör vid Uppsala universitet. Hon kommer närmast från Karolinska universitetssjukhuset.

Lisbet Holmberg Stark har lång erfarenhet som chef, ledare och konsult i gränslandet mellan verksamhet och IT. Hon har erfarenhet från både privat och offentlig sektor och har bland annat byggt upp verksamheter från grunden, utrett och lett stora förändringar av verksamheter, med eller utan IT-lösningar. De senaste tio åren har hon arbetat på Karolinska universitetssjukhuset.

Lisbet Holmberg Stark. Foto: Privat

På Uppsala universitet blir hon nu IT-direktör med uppdrag att leda arbetet med att etablera, driva och utveckla den universitetsgemensamma IT-verksamheten.
– Det blir spännande att komma till Uppsala universitet som är en stor och komplex organisation med många olika intressenter och en heterogen IT-miljö där vissa områden är gemensamma och andra är verksamhetsanpassade.

– Jag hoppas kunna bidra till universitetets framtida utveckling och konkurrenskraft genom verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra, effektiva och framsynta digitala lösningar.