Hedersutmärkelse för språklig problemlösning

1 februari 2019

Lena Fries-Gedin efter promotionshögtiden.

Lena Fries-Gedin.

Den 25 januari gick årets vinterpromotion av stapeln. 89 nya doktorer och 19 hedersdoktorer promoverades under högtidliga former i universitetsaulan. Veckan innan promotionen gav de nya hedersdoktorerna öppna föreläsningar för allmänheten. En av dem var Lena Fries-Gedin, som utsetts till hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten.

Lena Fries-Gedin får utmärkelsen ”för sin osvikliga trohet mot ordet i all dess skiftande väsen och skepnader”, som det heter i motiveringen. Hon är översättare från engelska och franska och är bland annat känd för sina översättningar av J.K Rowlings Harry Potter-böcker.

– Jag är oerhört glad och ytterst hedrad över att bli hedersdoktor vid Uppsala universitet. Att dessutom utses till hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten har också bidragit till min glädje över den här hederstiteln, säger hon i samband med sin föreläsning i Humanistiska teatern där hon berättar som sitt arbete som översättare under rubriken ”På upptäcktsfärd i språkens värld”.

Lena Fries-Gedin studerade slaviska språk vid universitetet under åren 1953 till 1965, bland annat ryska, serbokroatiska och polska, och har arbetat som språklärare i Härnösand i 30 år. Hon började översätta barn- och ungdomsböcker redan under studietiden och har förutom Harry Potter-böckerna översatt ett 80-tal böcker för både barn och vuxna inom olika genrer, bland annat av författare som Annie Proulx, Amos Oz och Jeanette Winterson.

– När jag blev tillfrågad om jag ville översätta den första Harry Potter-boken tackade jag ja eftersom boken var trevlig och spännande, men jag hade ingen aning om vad som skulle följa.

Det blev totalt sju böcker som fått ett enormt genomslag och medfört att översättarens roll uppmärksammats mer än tidigare.
Under föreläsningen berättar Lena Fries-Gedin också om hantverket som översättare.

– Man ska aldrig tacka ja till att översätta en bok som man inte tycker om. Man vet aldrig hur svårt eller lätt det kommer att vara förrän man sätter igång och mycket av översättning handlar om språklig problemlösning.