Fem svenska lärosäten visar upp Sverige som forskningsnation

11 februari 2019

Denna vecka åker representanter från fem svenska lärosäten till USA för att i samarbete med svenska ambassaden i Washington arrangera en heldag om svensk forskning och högre utbildning för amerikanska intressenter.

I internationaliseringsutredningen, som presenterades av utredaren Agneta Bladh i oktober 2018, konstaterades att ingen svensk myndighet eller organisation har i uppdrag att visa upp svensk forskning internationellt. Svenska Institutet marknadsför Sverige som utbildningsland, men har inget uppdrag att berätta om Sverige som forskningsland.

De fem lärosäten som nu tar ett eget initiativ, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Umeå universitet, omsätter tillsammans 30 miljarder kronor och representerar 200 000 studenter och 30 000 anställda. Deltar gör svenska och amerikanska universitetsledningar och representanter för svenska och amerikanska intresseorganisationer och finansiärer.

– Sverige är en stark forskningsnation och det ska vi använda för att öka vår internationella attraktionskraft. Det kan vara svårt att agera som enskilt lärosäte, men när vi samlar oss blir vi intressanta. Lite av ett svenskt landslag för forskning och högre utbildning, säger Anna Ledin, forskningsrådgivare och ansvarig för planeringen från Uppsala universitets sida.

Alumnevenemang med flera talare

Besöket inleds med ett alumnevenemang i Washington där Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog och SVT:s reporter i USA Carina Bergfeldt är talare, med Uppsala universitets amerikaforskare Dag Blanck som moderator. På onsdagen arrangeras en dag om gemensamma universitetsfrågor, bland annat paneldiskussioner om livslångt lärande och forskning som motor för ekonomisk tillväxt.

Mötet äger rum i nära anslutning till AAAS-årsmöte, som är världens största populärvetenskapliga konferens och som just i år är i DC 14-17 februari.