Carl-Henrik Heldin får Anders Jahres stora medicinska pris

18 juni 2019

Porträtt av Carl-Henric Hedin.

Carl-Henric Hedin, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Anders Jahre stora medicinska pris för 2019 går till Carl-Henrik Heldin, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Han får priset för sitt banbrytande bidrag till förståelsen av förhållandet mellan celltillväxtfaktorer och cancer.

Tillväxtfaktorer är proteiner som utsöndras av celler och används för kommunikation med andra celler. De påverkar andra celler och kan till exempel få dem att växa eller dela sig. Carl-Henric Heldin har i sin forskning visat hur tillväxtfaktorer från en cell skickar instruktioner till andra celler via så kallade receptorer på cellytan och har identifierat signaler inom cellerna som utlöses när tillväxtfaktorerna binder till deras receptorer. Han har också visat att fel i hur vissa celler mottar och behandlar signaler från tillväxtfaktorerna är starkt förknippade med utvecklingen av cancer.

Anders Jahres medicinska utmärkelser belönar enastående forskning inom grundläggande och klinisk medicin. Utmärkelserna delas ut av Universitetet i Oslo den 31 oktober.