Uppsala universitets yttrande över styr- och resursutredningen

24 juni 2019

Uppsala universitet har till regeringen lämnat sitt yttrande på styr- och resursutredningen "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan" (SOU 2019:6).

Remissvaret har utarbetats efter inhämtande av synpunkter från de tre vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen, UU Innovation och kårsamverkan. Betänkandet har även varit uppe för intern diskussion vid många tillfällen bland annat vid ett rektorsseminarium öppet för universitetets alla anställda, på Akademiska senaten och vid prefekt- och dekanmöten.

 

Läs mer

Uppsala universitets yttrande på utredningen "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan"