Ökat antal antagna till höstterminen

11 juli 2019

55 411 studenter är antagna till Uppsala universitet till höstterminen 2019, efter första urvalet. Det är en ökning med 4,4 procent jämfört med hösten 2018 när det var 53 095 antagningar. Campus Gotland har 8 257 antagningar, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med hösten 2018 då det var 7 895 antagningar.

När Universitets- och högskolerådet presenterar antagningsstatistiken för höstterminen 2019 visar den att Uppsala universitet ökar antalet antagna med 4,4 procent, att jämföras med snittet i riket på alla landets universitet och högskolor som är 1,5 procent. Populärast program är precis som de senaste åren psykologprogrammet och läkarprogrammet.

En person kan vara antagen till flera kurser eller program. Antalet antagningar är alltså inte samma sak som antalet antagna individer.

Programmen med högst meritvärden höstterminen 2019:

Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

1. Psykologprogrammet (22,10)
2. Läkarprogrammet (22,06)
3. Juristprogrammet (21,46)
4. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier (20,89)
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram (20,85)

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

1. Läkarprogrammet (22,10)
2. Psykologprogrammet (21,60)
3. Juristprogrammet (20,99)
4. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (20,70)
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram (20,60)

Högskoleprovet*

1. Läkarprogrammet (1,75)
2. Psykologprogrammet (1,70)
3. Ekonomie kandidatprogram (1,45)
3. Juristprogrammet (1,45)
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram (1,40)

* Ett fåtal program inom teknik- och naturvetenskap deltar HT 2019 i försöksverksamheten med viktat högskoleprovsresultat (75 procent kvantitativ del, 25 procent verbal del), bland dessa var det svårast att komma in på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, med viktat värde = 1,55.

Samma topplista höstterminen 2018:

Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

1. Läkarprogrammet (22,08)
1. Psykologprogrammet (22,08)
3. Juristprogrammet (21,41)
4. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier (21,35)
5. Ekonomie kandidatprogram (20,83)

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

1. Psykologprogrammet (22,21)
2. Läkarprogrammet (22,19)
3. Politices kandidatprogram (21,10)
4. Juristprogrammet (20,80)
5. Ekonomie kandidatprogram (20,70)

Högskoleprovet

1. Läkarprogrammet (1,75)
2. Psykologprogrammet (1,65)
3. Juristprogrammet (1,50)
4. Ekonomie kandidatprogram (1,45)
5. Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (1,40)

Andra urvalet presenteras den 1 augusti.

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/2019/antagningsstatistik-ht2019/