Nya anslag till matematikforskning

24 mars 2020

Thomas Kragh vid matematiska institutionen får medel att rekrytera en postdoktoral forskare från utlandet och Paolo Ghiggini vid Université de Nantes får medel för att verka som gästprofessor vid Uppsala universitet. Finansieringen kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram.

Thomas Kraghs planerade forskningsprojekt handlar om att besvara frågor inom symplektisk geometri med hjälp av metoder hämtade från algebraisk topologi.
 
Även Paolo Ghiggini  planerade forskningsprojekt behandlar problem inom symplektisk geometri. Symplektisk geometri är ett relativt nytt forskningsområde inom matematiken med rötter i den klassiska mekaniken. De första fröna såddes redan för ett par hundra år sedan då Newtons rörelselagar för klassiska mekaniska system formulerades om först av Jean-Louis Lagrange och senare av William Rowan Hamilton. Det dröjde ända till slutet av 1900-talet då området fick sin renässans, inte minst tack vare dess närhet till utvecklingen inom den moderna fysikens sträng- och kvantfältteorier.

KAW:s matematikprogram

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare