Coronakris-stipendier till internationella studenter

23 juni 2020

Under Coronapandemin har många internationella studenter drabbats ekonomiskt. Rektor Eva Åkesson har fattat beslut om Corona-relaterade stipendier på totalt 2.5 miljoner kronor som tilldelas internationella studenter vid Uppsala universitet.

Stipendierna vänder sig till avgiftsskyldiga internationella programstudenter och delas ut efter ansökan och vetenskapsområdenas bedömning. De täcker del av stipendiaternas terminsavgift.

– En internationell och integrerad forsknings- och utbildningsmiljö är en viktig aspekt av Uppsala universitet. Coronapandemin har drabbat gruppen internationella studenter på flera sätt, inte minst ekonomiskt, med denna åtgärd hoppas jag underlätta deras fortsatta studier här i Uppsala, säger rektor Eva Åkesson.

Dessa stipendier utdelas i den extraordinära situation som uppstått på grund av Coronapandemin. Universitetet arbetar samtidigt långsiktigt för att öka antalet stipendier som riktar sig till internationella studenter. Fler stipendier ökar universitetets internationella attraktionskraft och studenterna berikar utbildningsmiljön.

– Det internationella intresset att studera vid Uppsala universitet är stort och växande, vilket är positivt för vår utbildningsmiljö och universitetet som helhet. Stipendier möjliggör för fler ambitiösa studenter att välja en utbildning just här i Uppsala, säger Eva Åkesson.