Nytt bencement för bensköra får Vinnovafinansiering

25 oktober 2017

Cecilia Persson är universitetslektor och docent vid institutionen för teknikvetenskaper och en av grundarna till företaget Inossia.

Uppsalaavknoppningen Inossia AB är ett av de lovande startup-företag som valts ut i stor konkurrens när Vinnova rekordsatsar på innovativa unga företag.

I andra omgången av Vinnovas satsning på innovativa startup-bolag får 133 bolag dela på närmare 40 miljoner kronor. Bolagen valdes ut bland 500 ansökningar och får ett bidrag på upp till 300 000 kronor var för att utveckla nyskapande lösningar som kan bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Ett av dem är Inossia, en avknoppning från forskning vid avdelningen för tillämpad materialvetenskap på Ångströmlaboratoriet.

Inossia utvecklar ett nytt elastiskt bencement som kan förbättra behandlingen av bensköra patienter med brott på ryggkotorna. Finansieringen från Vinnova ska användas för att ta fram en prototyp av bencementet.

− För Inossia betyder finansieringen att vi kan genomföra en pilotproduktion i Uppsala samt vidareutveckla vår affärsmodell. Båda är avgörande steg på vägen mot en CE-märkning, vilket är ett måste för vår produkt, säger Cecilia Persson, forskare inom biomaterial och biomekanik vid institutionen för teknikvetenskaper och en av grundarna till Inossia.

Genom satsningen Innovativa Startups stöttar Vinnova företag som befinner sig i en tidig fas i sin utveckling och där annan finansiering kan vara svår att få. Inossias elastiska bencement är testat i laboratoriemiljö och vissa prekliniska tester är gjorda men ytterligare tester och studier krävs för en CE-märkning, vilket tar tid och är kostsamt.

Inossia har fått innovationsstöd i tidig fas av UU Innovation som resulterat i finansiering från bland annat EIT Health för att verifiera teknik och marknad. Företaget har också deltagit i företagsinkubatorn UICs affärsutvecklingsprogram. Just nu deltar Inossia som ett av tio utvalda företag i Europa, och det enda från Sverige, i ett affärsutvecklingsprogram inom EIT Health för nya lovande medicinteknikbolag. Genom nya kontakter i Europa är förhoppningen att det också kan ge en extra skjuts på den inslagna vägen mot marknaden.

Hela listan med beviljade projekt inom Innovativa startups hösten 2017.