Heldagsseminarium om hur nyheter påverkar vår bild av världen

28 maj 2019

Hur får vi veta vad som händer i USA? Vilken roll spelar våra USA-korrespondenter i USA och hur påverkar nyhetsrapportering vår förståelse av USA? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras av namnkunniga paneler den 4 juni.

Heldagsseminariet, som arrangeras av Sinas (Svenska institutet för nordamerikastudier) vid Uppsala universitet, handlar om vad som påverkar vår bild a vandra länder. Vi tar del av nyheter och annan information som gör att vi upplever att vi vet mycket även om länder vi själva aldrig besökt.

Nyhetsrapporteringens och korrespondenternas roll för vår förståelse av USA diskuteras utifrån olika perspektiv av två olika paneler. Vilken roll spelar den amerikanske presidenten för vår bild av landet och hur påverkar den intensiva bevakningen av USA bevakningen av andra länder? Vad har det förändrade medielandskapet under senare år betytt? Panelen består av forskare, journalister och författare med stor kunskap och erfarenhet av USA.

Medverkande:
Inger Arenander, tidigare korrespondent för Sveriges Radio i Washington

Henrik Berggren, historiker, författare, tidigare kulturredaktör Dagens Nyheter

Jonas Björk, professor i journalistik vid Indiana University–Purdue University, Indianapolis, USA

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier, Uppsala universitet

Jørn Brøndal, professor i amerikanska studier, Syddanskt universitet, Danmark.

Christian Christensen, professor i journalistik, media- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet

Helena Groll, nyhetsankare, tidigare korrespondent i Los Angeles

Karin Henriksson, författare, tidigare korrespondent för Svenska Dagbladet, Washington

Ulrika Knutson, journalist, författare, tidigare ordförande i Publicistklubben

Lars Truedsson, föreståndare, Institutet för mediestudier, Stockholm.

Korta presentationer av varje paneldeltagare inleder varje pass och efter diskussionen ges möjlighet till publiken att ställa frågor. Moderator är Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

Seminariet, som förs på engelska, är öppet för allmänheten och finansieras genom ett flerårigt anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Föranmälan görs genom att skicka ett mejl till newsfromamerica2019@gmail.com

Plats: Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, 753 10 Uppsala.

Detaljerat program http://www.engelska.uu.se/sinas/nyheter/?tarContentId=782802

För frågor, kontakta Dag Blanck på 018-471 22 08, eller dag.blanck@engelska.uu.se