”Inte så farligt som många tror” – Ny bok om katastrofer och miljögifter

12 februari 2018

Lennart Dencker, professor emeritus i toxikologi vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, har skrivit en bok om katastrofer och svensk kemofobi.

Lennart Dencker

Hallå där Lennart Dencker... Du är aktuell med en ny bok – "Inte så farligt som många tror - katastrofer och svensk kemofobi". Vad handlar boken om?
– Jag utgår från min bakgrund som professor emeritus i toxikologi och beskriver bland annat hur myndigheter har hanterat stora katastrofer i världen där läkemedel och miljögifter varit i fokus. Från dessa har myndigheter lärt och verkar i dag för att undvika kemikaliers negativa effekter. Jag beskriver också principerna för hur miljögifter tas upp och hur de verkar i kroppen.
– I boken redogör jag även för ämnen som varit uppe i debatten, bland annat hormoslyr, amalgam, akrylamid i chips, arsenik i ris och hormonstörande och cancerframkallande ämnen i bland annat plast. Jag tonar ner de risker som blåsts upp i media och menar att vi aldrig levt i en så ren miljö som vi gör i dag. Det finns inte bara känslomässiga skäl att tona ner, utan också vetenskapliga.   

Varför har du skrivit boken?
– Jag vill bevara och sprida den kunskap jag har inom ämnet. Jag har under hela min karriär sett hur lätt det blir fel när människor bara får ta del av fragment av kunskap och jag känner ett ansvar att dela med mig av mina erfarenheter för att nästa generation ska ha en rimlig chans att bedöma hur läget egentligen är.  

Vem riktar sig boken till?
– Jag skriver för den intresserade allmänheten, men riktar in mig på lärare framför allt i gymnasieskolan. Jag har berättat om boken för bland annat kemi- och biologilärare och hoppas att de ska sprida kunskapen vidare till sina elever. Jag tror också att läkare, farmaceuter och andra kemiintresserade kan ha nytta av boken.

Läs mer: http://www.nya-doxa.se/www/index.php?sida=bocker&id=378

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02