Mentorsuppdraget gav nya inblickar

8 september 2019

Som mentor har Per-Åke Niska fått inblick i ett helt nytt forskningsfält. Samtidigt har han med sin långa erfarenhet inom näringslivet haft mycket att bidra med.

Nu finns det möjlighet att bli mentor för en forskare som vill ta sin forskning utanför akademin. Programmet Mentor4Research söker nya mentorer till hösten. En av dem som varit mentor det senaste året är alumnen Per-Åke Niska, som jobbat i 30 år inom life science.

Per-Åke Niska är mentor för Natalia Ferraz, docent vid institutionen för teknikvetenskaper. Hon har utvecklat en nanocellulosa för läkning av långvariga sår. Under de senaste månaderna har de träffats regelbundet.

– Vi jobbar på bra, sätter upp mål tillsammans och sen jobbar vi mot dem, så vi ser till att kommersialiseringen verkligen blir av.

Per-Åke Niska är receptarie i grunden med examen från Uppsala universitet och arbetar inom life science. För honom har mentorskapet inneburit att han fått inblick i ett helt nytt forskningsfält. Samtidigt har han med sin långa erfarenhet inom näringslivet haft mycket att bidra med.

– Det är ju en sak att ha en bra uppfinning och bra forskning och till och med patentera den, men nästa steg gäller ju att sätta den på en marknad någonstans och veta hur den fungerar och vad man måste göra. Det har varit väldigt belönande även för mig som har fått en bra inblick i hur forskningen inom materialvetenskaper ser ut.

En bra matchning av kompetenser

Natalia Ferraz är docent vid institutionen för teknikvetenskaper och forskar om nanoteknologi och funktionella material. Hennes område gränsar till Per Åke Niskas, då det material hon utvecklar av nanocellulosa kan användas för sårvård av långvariga sår.

– På det viset är det en väldigt bra kombination tycker jag, hon kan materialvetenskapen och jag har bra inblick i life science och kommersialisering, så det var en bra matchning av Uppsala universitet, säger Per-Åke Niska.

Hur mycket tid har du lagt på det här ungefär?
– Det är olika, vi har haft möten kanske var tredje, fjärde vecka, diskuterat hur vi ska gå vidare och vilka delmål vi har. Det har inte varit belastande på något sätt, tvärtom har det gett energi till mitt eget arbete.

Får del av ett större kontaktnät

Han skulle kunna tänka sig att fortsätta som mentor inom Mentor4Research även efter att det nuvarande programmet avslutas i november.

– Om de hittar ett lämpligt projekt där de tycker att jag kan bidra med min kompetens, då är det klart att då hjälper jag gärna till. Det kan jag rekommendera till alla som överhuvudtaget funderar på det, ta kontakt med UU Innovation och be att få bli en del av mentorsprogrammet. Dels så får man del av ett lite större kontaktnät med andra mentorer och dels får man lära sig något nytt. Kanske inom ett forskningsområde som man inte har haft någon insyn i tidigare.

 

Fakta

  • Mentor4Research vid Uppsala universitet pågår under närmare ett år, från februari till december och varje år matchas 15-20 mentorpar.
     
  • Just nu söker de erfarna personer från näringslivet som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till drivna forskare som är nyfikna på kommersialisering och vill lära sig mer om affärslivet.
     
  • Mentor4Research välkomnar mentorer från olika branscher för att kunna matcha forskarnas olika bakgrunder, behov och intressen.
     
  • Mentoruppdraget är på ideell basis och en till två träffar per månad är vanligt. Programmet innehåller även workshoppar och andra aktiviteter med möjligheter att knyta kontakter med övriga deltagare i programmet. 

Läs mer

Mentor4Research vid Uppsala universitet

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02