3D-utskrift – ett miljövänligt alternativ för strålskydd

6 februari 2020

I januari lanserar avknoppningsbolaget från Uppsala universitet ett nytt material som gör det lättare för industri och forskningsanläggningar att byta ut miljöfarliga material.

Ett nytt, miljövänligt material som absorberar neutronstrålning har nyligen lanserats av Additive Composite Uppsala AB, ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet. Materialet går att 3D-skriva, vilket underlättar för industri och forskningsanläggningar att byta ut miljöfarliga material.

Materialet som nu lanseras av Uppsalaföretaget Additive Composite, i samarbete med den svenska filamenttillverkaren AddNorth 3D AB, är ett nytt miljövänligt alternativ till kadmium för absorption av neutronstrålning. Det är en komposit av borkarbid och nylon som går att 3D-skriva.

Neutronstrålning förekommer inom medicinteknik, kärnindustri och vid studier av material vid stora forskningsanläggningar. Borkarbid erbjuder effektiv absorption av neutroner och additiv tillverkning är en nyckelfaktor för att skapa strålskyddande komponenter i komplexa geometrier som erbjuder effektivt strålskydd. 

– Additiv tillverkning har redan nu stor inverkan på hur produkter kan
utformas och hur de är tillverkade. Vi är övertygade om att Addbor N25 bidrar ytterligare till
denna utveckling och kommer att hjälpa industri och forskningsanläggningar att byta ut
miljöfarliga material som skadar vår miljö, säger Adam Engberg, forskningsingenjör vid Uppsala universitet och VD på Additive Composite, i ett pressmeddelande.

Resultat av forskning

Materialet, som saluförs under namnet Addbor N25, är resultatet av forskning vid Uppsala universitet. Företaget Additive Composite grundades 2018 för att kommersialisera utvecklingen av nya kompositer och additiv tillverkning. Företaget har redan levererat komponenter till bland annat European Spallation Source (ESS) i Lund.

Addbor N25 är det första i raden av strålskyddande material som företaget för närvarande utvecklar.

Innovation baserad på forskning

Grundforskning vid Uppsala universitet inom detta område har beskrivits i olika artiklar inklusive: Anders Olsson, Maja S. Hellsing, Adrian R. Rennie ‘New possibilities using additive manufacturing with materials that are difficult to process and with complex structures’ Physica Scripta, Volume 92, (2017), 053002: http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aa694e

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01