Uppsala universitet deltar i mångmiljonsatsning på hållbara livsmedelssystem

27 november 2020

Grönsaksbuffe

Forskningen inom de fyra centrumbildningarna för hållbara livsmedelssystem ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och ta hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Uppsala universitet ingår i fyra nya nationella centrum för livsmedelsforskning och innovation som nyligen fått 192 miljoner från forskningsrådet Formas. En av centrumbildningarna är Blå Mat - Centrum för framtidens sjömat som vill bidra till bättre förutsättningar för samt ökad kunskap om hållbar produktion av mat från sjö och hav.

– Det handlar om allt från att inte överutnyttja resurser och att odla nya fisk- och algarter till att få konsumenten att pröva nyttig och hållbar sjömat, säger Gunilla Rosenqvist, föreståndare för Blått centrum Gotland som drivs av Uppsala universitet Campus Gotland i samarbete med Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland. 

Nu inleds en nationell satsning på fyra tvärvetenskapliga centrumbildningar som ska bidra till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem. Uppsala universitet är det enda lärosäte som ingår i samtliga fyra centrum som beviljats medel av Formas. De nya centrumbildningarna samlar akademi, näringsliv, branschorganisationer, regioner och kommuner över hela Sverige.  

Satsningen Blå mat - Centrum för framtidens sjömat leds från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med en budget på 48 miljoner och Uppsala universitet som en av åtta parter. På Uppsala universitet har ansökningsprocessen letts av Gunilla Rosenqvist, professor i beteendeekologi och projektledare vid samverkansprojektet Blått centrum Gotland. Projektet utgör en del av forskningen inom centrumet Blå mat, som kommer att äga rum vid forskningsstationen Ar på norra Gotland.

– Där har forskarna jobbat med fiskekologi, algodling och hållbart vattenbruk. Inom den nya centrumbildningen är även tanken att forskarna ska bygga upp ett samarbete med entreprenörer och innovatörer över hela Sverige men förstås också särskilt på Gotland, säger Gunilla Rosenqvist.

Hållbar svenskproducerad sjömat

Inom Blå mat finns 70 stödpartners, allt från små fiskodlare till stora företag som Orkla, Coop och ICA samt regioner. Det kommer att öka kommunikationen mellan industrin och forskningen om parternas ömsesidiga behov, enligt Gunilla Rosenqvist. En utmaning är att nå konsumenterna och få dem att välja hållbar mat som alger eller nya underutnyttjade fiskarter. En annan att få producenterna att använda resurserna fullt ut, och använda nya resurser.  

– Dessutom behövs ett cirkulärt tänk där industrin använder allting på fisken, även de delar som inte är filéer. Antingen till andra typer av mat, eller i sista hand till energi. Tanken är att vi ska kunna använda mer av de proteiner som vi faktiskt har i våra hav på ett hållbart sätt och mer för vår egen konsumtion, inte som exempelvis minkföda.   

Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad vill centrumbildningen Blå Mat skapa förutsättningar för en långsiktig och bärkraftig produktion av sjömat i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 .
Foto: Blå Mat - Centrum för framtidens sjömat

Forskning kring odlad blå mat

Satsningen på sjömat handlar också om att öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande i Sverige. Det behövs även forskning för att klargöra om det finns risker med att äta alger eller fisk från Östersjön. Sommaren 2019 testade forskarna alger som odlats på Forskningsstationen Ar som visade att dessa låg under gränsvärdena för miljöföroreningar.

– För att få tillräckligt med nytt protein kommer vi att behöva odla fisk, alger och annan sjömat. Men det är viktigt att detta sker på ett hållbart sätt så att det inte förorenar haven. Att exempelvis odla alger gör att man tar upp kväve och fosfor från havet vilket kan minska övergödning.

Enligt Gunilla Rosenqvist kan man också odla fisk hållbart på land. Det kan ske med så kallad akvaponi, där näringsämnen från ett fiskakvarium cirkulerar till växter som renar vattnet vilket sedan förs tillbaka till akvariet. En annan form av hållbart vattenbruk kombinerar mekaniska och biologiska filter i återcirkulerande vattenbrukssystem (RAS). Detta gör att man kan odla mer fisk medan man använder mindre vatten, och avfallsprodukterna från fisken kan användas som gödselmedel för grödor.

Flera projekt för friskare havsmiljö

– Dessutom kan outnyttjade arter från Östersjön och sjöar konsumeras som brax och id, till exempel i form av fiskburgare. Fiskar som inte är feta som exempelvis flundra går också utmärkt att äta utan risk, säger Gunilla Rosenqvist och tillägger:

– Jag är jätteglad att Formas satsade på blå mat, det handlar om verkligt nytänkande inom sjömat i ett brett perspektiv.

Just nu pågår dessutom förberedelserna på Forskningsstationen Ar för att inleda projektet ReCod. Det är ett av tre storskaliga miljöprojekt inom stiftelsen BalticWaters2030 som startade i september.

– Jag är väldigt tacksam för möjligheterna att kunna vara med och bidra till arbetet för miljön i Östersjön, och jag ser stora fördelar för Uppsala universitet att kunna utveckla forskningen på Forskningsstationen Ar och på Gotland, säger Gunilla Rosenqvist.

Beviljade centrumbildningar för hållbara livsmedelssystem:

BLUE FOOD - Centre for the seafood of the future
Huvudsökande organisation: KTH, Stockholm
Totalt sökt budget (sek): 48 000 000
Ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm
Kontaktperson Uppsala universitet: Gunilla Rosenqvist, institutionen för geovetenskaper

Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)
Huvudsökande organisation: Örebro Universitet
Totalt sökt budget (sek): 47 942 322
Ingående parter: SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA, Coor
Kontaktperson Uppsala universitet: Nicklas Neuman, institutionen för kostvetenskap

Food Innovation Enabling Sustainable Transition - FINEST
Huvudsökande organisation RISE, Borås
Totalt sökt budget (sek): 47 996 020
Ingående parter: Chalmers, Uppsala universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, LRF, Livsmedelsföretagen, Hushållningssällskapet, Mycorena, Lantmännen, Solina-Sweden, IKEA Food Service, Lyckeby Culinar, Skira, Axfoundation, Boofood, Foodhills AB, ICA
Kontaktperson Uppsala universitet: Thomas Lennerfors, institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

SustAinimal - a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems
Huvudsökande organisation: SLU, Uppsala
Totalt sökt budget (sek): 47 999 996
Ingående parter: RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen
Kontaktperson Uppsala universitet: Salman Toor, institutionen för informationsteknologi

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02