Dags för högtidligt rektorsskifte

30 november 2020

Eva Åkesson

Vid rektorsskiftet den 18 december lämnar nuvarande rektor Eva Åkesson över uppdraget till Anders Hagfeldt.

Den 18 december är det dags för rektorsskifte vid Uppsala universitet. Nuvarande rektor Eva Åkesson lämnar över uppdraget som rektor till Anders Hagfeldt vid en traditionell ceremoni i universitetsaulan. På grund av pandemin blir det utan publik denna gång, men alla kan följa högtidligheterna digitalt. Dagen innan, den 17 december, bjuder man också in till en digital avtackning av avgående rektor och prorektor.

Rektorsskiftet vid Uppsala universitet är en traditionell och högtidlig ceremoni. Bland annat bjuds det på musik med Akademiska kapellet, avgående rektor avskedsföreläser och tillträdande rektor håller programtal. Dessutom kommer avgående prorektor Anders Malmberg avtackas och tillträdande prorektor Coco Norén välkomnas.

Men framförallt blir det högtidligt rektorsskifte. Rektorsskiftet har sett ungefär likadant ut under århundradena. Vid ceremonin överlämnar fortfarande avgående rektor samma föremål till sin efterträdare– de så kallade insignierna, symboler för makt och ansvar: spirorna, sigillet, nycklarna, den äldsta studentmatrikeln, universitetets konstitutioner från 1655 och rektorskedjan.

Symboler vid rektorsskiftet
Några av de så kallade insignierna som överlämnas vid rektorsskiftet: sigillet, rektorskedjan, nycklarna, den äldsta studentmatrikeln och universitetets konstitutioner från 1655.

Fram till mitten av 1800-talet var det rektorskifte betydligt oftare. En ny rektor tillsattes i ett roterande system med mycket korta ämbetsperioder – först terminsvis men efterhand läsårsvis. Vid den tiden fanns det bara cirka 25 professorer och nästan alla var rektor minst en gång, några var det flera gånger. Till exempel var Uppsalaprofessorn Carl von Linné rektor hela tre gånger.

1877 trädde dock nya statuter i kraft. Från 1 januari 1877 valdes rektorn till sitt ämbete genom förtroende från universitetets och myndigheternas sida – vissa för längre perioder än andra. Professorn i filosofi och senare sociologi Torgny T. Segerstedt var till exempel rektor i 23 år, 1955–1978. Numera är rektorsuppdraget begränsat till maximalt 12 år.

Rektorsskiftet kommer att filmas och sändas direkt via webben. Alla som är intresserade är välkomna att följa rektorsskiftet digitalt 18 december klockan 15.

Avtackning av avgående rektor och prorektor

Uppsala bjuder också in till digital avtackning av avgående rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg. Delar av mottagningen kommer att kunna följas den 17 december klockan 14.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02