Fortsatt stöd öppnar dörrarna för fler internationella studenter

4 december 2020

Internationella studenter

Utomeuropeiska studenter bidrar till att stärka Uppsala universitets internationella relationer.

Kjell och Märta Beijers stiftelse har i ett avtal med Uppsala universitet beslutat bidra till stipendier för internationella avgiftsbetalande studenter med nära 10 miljoner kronor. – Att vi kan erbjuda stipendier och välkomna ambitiösa studenter från hela världen är en nyckel till att vår internationella miljö fortsätter att utvecklas, säger rektor Eva Åkesson.

I samband med Anders Walls 80-årsdag 2011, beslutade Kjell och Märta Beijers stiftelse att bidra med 10 miljoner kronor till stipendier i hans namn till utomeuropeiska studenter vid Uppsala universitet. Tack vare detta stöd har universitetet under åren kunnat dela ut stipendier till ett drygt hundratal studenter från Kina.

Beijerstiftelsen har, genom ett avtal med Uppsala universitet, beslutat att fortsätta med stödet under ytterligare fem år med totalt 9,4 miljoner kronor.

Anders Wall
Anders Wall, styrelseordförande för Kjell och Märta
Beijers stiftelse. Foto: David Naylor

– Sverige är ett litet exportberoende land, som varit framgångsrikt tack vare sin öppenhet mot omvärlden. Att utomeuropeiska studenter ges möjlighet att studera vid Uppsala universitet bidrar till att stärka våra internationella relationer, vilket gagnar såväl Uppsalaregionen som Sverige i stort, säger Anders Wall, styrelseordförande för Kjell och Märta Beijers stiftelse.

Enligt avtalet med stiftelsen kommer Uppsala universitetet att bidra med samma belopp under de närmaste fem åren.

Som tidigare kommer anslagen att användas till stipendier för utomeuropeiska studenter som studerar på kandidat- eller masterutbildningar vid Uppsala universitet. Varje år kommer man gemensamt besluta om vilka geografiska – alternativt tematiska – områden, samt vilka akademiska nivåer som ska prioriteras i kommande års utlysning.

– Vi är djupt tacksamma för detta generösa bidrag. Jag brukar säga att Uppsala universitet finns i världen och världen finns hos oss. Att vi kan erbjuda stipendier och välkomna ambitiösa studenter från hela världen är en nyckel till att vår internationella miljö fortsätter att utvecklas. Och det är särskilt viktigt i en tid då resor och utbyten försvårats, säger rektor Eva Åkesson.

Mer om stipendier och internationalisering

Om studieavgifter och stipendier
År 2011 infördes studieavgifter för kandidat- och masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Målsättningen var att Sverige skulle konkurrera med hjälp av utbildningarnas kvalitet, inte genom att erbjuda kostnadsfri utbildning. Ett oönskat resultat blev en kraftig minskning av antalet internationella masterstudenter från länderna utanför EU. Nu tio år efter reformen har antalet internationella studenter åter ökat. Men utan stipendium är det svårt för akademiskt talangfulla men mindre bemedlade utomeuropeiska studenter att komma till Uppsala. Stipendierna bidrar till att fler internationella studenter kan få möjlighet att studera i Uppsala.

Fakta om Uppsala universitetets internationalisering inom utbildningen
• Internationellt studentutbyte med nära 500 universitet i cirka 50 länder.
• Drygt 100 internationella masterprogram på engelska.
• Fyra kandidatprogram på engelska.
• Cirka 750 fristående kurser på engelska.
• Drygt 2 000 studieavgiftsskyldiga internationella studenter antas varje år.
• Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (helårsstudenter) 2019: 833

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02