Sveriges äldsta akademiska kultföremål

3 december 2020

Två silverspiror med varsitt förgyllt krön, utsmyckade med ädelstenar.

Uppsala universitets spiror är Sveriges äldsta akademiska kultföremål.

I samband med byte av rektor överräcks universitetets rektorssymboler vid en ceremoni från avgående rektor till den nya rektorn. När man läser om och betraktar rektorssymbolerna är det lätt att känna historiens vingslag.

Förr var rektorsskiftet universitets vanligaste ceremoni, uppdraget som rektor bytte nämligen varje termin mellan professorerna. Men sedan 1876 är rektor ett uppdrag man blir utnämnd till för flera år i taget och därmed har också ceremonin för rektorsskiftet blivit mer sällsynt.

Universitetets akademiska symboler: nycklar, rektorskedja, sigill, konstitutioner och studentmatrikel.

Vid rektorsskiftet överräcker företrädaren de yttre symbolerna, eller insignierna – för rektors makt och ansvar till sin efterträdare. Rektorssymbolerna är spirorna, sigillet, nycklarna, universitetets konstitutioner, studentmatrikeln och rektorskedjan.

Spirorna

Förgyllt krön på en av universitetets spiror.Uppsala universitet har två spiror. Den äldsta användes redan på promotionen den 22 januari år 1600, den andra tillverkades något år senare. De är inte helt lika varandra men kan vara svåra att skilja åt på avstånd. Krönen (den runda guldtoppen) skänktes av hertig Karl (sedemera Karl IX) till universitetet. De är gjorda i senrenässansstil utan några bildsymboler. Uppsala universitetets spiror är faktiskt Sveriges äldsta bevarade akademiska kultföremål.

Spirorna symboliserar universitetets självstyre. Fram till mitten av 1800-talet hade akademierna i Uppsala och Lund egen jurisdiktion. Det innebar att anställda och studenter vid universiteten löd under universitetets lagar och dömdes av universitetet och det också var universitetet som genomförde eventuella straff. Uppsala universitet har därför haft ett fängelse.

Rektorsskiftet när företrädaren överräcker symbolerna till sin efterträdare är enda gången rektor själv håller i båda sina spiror. Universitetets spiror bärs annars normalt framför rektor i processioner.

Universitetets sigill. Bilden föreställer den nyare stämpeln tillverkad på 1700-talet.Sigillet

Universitetets sigill har den latinska inskriften "Gratiae veritas naturae". Lite fritt översatt betyder det "Sanning genom (Guds) nåd och naturen". Sigillet började användas allmänt i mitten av 1600-talet och blev faktiskt utslitet så ett nytt gjordes i slutet av 1700-talet. Vid rektorsskiften överräcks det nytillverkade sigillet från 1700-talet.

Nycklarna

Förr överlämnades till den nya rektorn riktiga nycklar som gick till skattkammaren, arkivet och fängelset. Idag överräcks istället två symboliska förgyllda nycklar från 1700-talet.

Universitetets konstitutioner och studentmatrikeln

Vid rektorsskiften överräcks två böcker som på olika sätt får symbolisera två centrala delar av universitetet. 1655 års konstitutioner symboliserar den lagliga grund universitetet vilar på och det äldsta bandet av studentmatrikeln Album studiosorum från 1500-talets slut symboliserar studenterna.

Rektorskedjan

Om Uppsala universitetet har de äldsta universitetsspirorna i Sverige, hur är det då med rektorskedjan? Ja, som du anade är Uppsala universitets rektorskedja den äldsta i Sverige – även om den är knappt 300 år yngre än spirorna.

Rektorskedjan skänktes 1877 till universitetet av Oscar II till universitetets 400-årsjubileum. Det är också donatorns bild på medaljen. På kedjan finns fyra fakultetssymboler som också fungerar som länkar, en för varje fakultet som fanns vid universitetet 1877: teologiska fakulteten, juridiska fakulteten, medicinska fakulteten och filosofiska fakulteten.

I modern tid, närmare bestämt 1998, fick Uppsala universitet också en prorektorskedja som kan bäras av prorektor. Intressant nog kan den också bäras av rektor - men på resor. Prorektorskedjan skänktes av universitetets hedersmedlem Anders Wall.

Rektorskappan – en utsliten symbol

Rektorer på andra universitet har ibland en ceremoniell kappa. Är det kanske något som Uppsala universitet har missat? Nej, Uppsala universitetet hade tidigare en rektorskappa vid ceremonier. Men den blev utsliten på 1800-talet och någon ny har inte införskaffats.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02