Pris för globalt arbete för barns rätt till hälsa

21 december 2020

Porträtt av Stefan Swartling Peterson i Botaniska trädgården

Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala universitet och hälsospecialist vid Unicef Sverige, får pris för sitt stora engagemang för barns och ungdomars rätt till sjukvård.

Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala universitet och hälsospecialist vid Unicef Sverige, får Martin H:son Holmdahls pris 2020, för främjandet av mänskliga fri- och rättigheter.

Se intervjufilm med Stefan Swartling Peterson med anledning av priset.

Martin H:son Holmdahl-priset, som uppgår till 50 000 kronor, är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. Årets pris tilldelas professor Stefan Swartling Peterson för hans stora engagemang för barns och ungdomars rätt till sjukvård. 

Under åren 2016–20 var Stefan Swartling Peterson tjänstledig från arbetet som professor och lärare för att verka som chef för hälsosektionen vid FN:s barnfond i New York, Unicef. Hans forskning handlar om gapet mellan barns rätt till vård och de faktiska möjligheter som finns att ge denna vård.

Långsam spridning av kunskap

Ofta dröjer det lång tid för den medicinska kunskapen att nå ut, menar Stefan Swartling.

– Martin H:son Holmdahl jobbade redan på 60-talet med syrgas och att införa mask och blåsa för att återuppliva nyfödda barn. Det är först nu, femtio år senare, som det där börjar nå ut. Det var faktiskt den här långsamma spridningen av känd kunskap som fick mig att jobba för Unicef under ett antal år, för att skynda på det.

Förutom att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård har han också arbetat för barns rätt till hälsa.

– Hälsa beror ju på ett antal bestämningsfaktorer. Det är ren och nyttig mat, ren luft, rent vatten, bostad, utbildning, socialt skydd och även hälso- och sjukvård. Det är de viktiga hälsodeterminanterna vi måste jobba med och det gör ju att hälsan är en produkt av vad alla gör och alla samhällssektorer.

Existentiell kris för mänskligheten

Idag befinner vi oss mitt i en existentiell kris, där klimatkatastrofen påverkar alla hälsans olika bestämningsfaktorer, menar Stefan Swartling. Det är vad han vill jobba med nu när han återvänt till Sverige efter fyra år i New York.

– Vi har ju en existentiell kris för mänskligheten som faktiskt på riktigt handlar om vår överlevnad. Att ställa om för klimatkatastrofen för att medge hållbar hälsa, det är vad jag tänker ägna mig åt nu.

Vad är universitetens roll i det här arbetet?
– Det är att stå för kunskapen, utbildningen och samverkan, universitetets tre uppgifter. Det måste vi göra på helt nya och spännande sätt, för vi har ju bara tio år på oss, innan klimatet tippar över permanent till ”växthusjorden”, där människor får svårt att överleva.

Fakta: Stefan Swartling Peterson

  • Stefan Swartling Peterson tog en läkarexamen i Uppsala 1990 och har därefter en masterexamen i public health från Harvard-universitet. Hans doktorsarbete gjordes i Centralafrikanska republiken och Tanzania. Han disputerade i Uppsala år 2000, blev professor vid Karolinska institutet 2009, blev årets alumn i Uppsala 2012 och professor vid Uppsala universitet.
  • Han var med och grundade den svenska grenen av Läkare utan gränser 1993 och har sedan många år ett nära samarbete med kolleger vid Makerere-universitet i Uganda kring olika hälsoprojekt. 
  • Under åren 2016–20 var han tjänstledig från arbetet som professor och lärare för att verka som chef för hälsosektionen vid FN:s barnfond i New York, Unicef.

Ur motiveringen:

”Genom detta pris uppmärksammas Swartling Petersons stora engagemang för barns och ungdomars rätt till sjukvård. Det visas inte minst av att han också varit beredd att lämna sin forsknings- och lärartjänst för att föra dessa frågor vidare i en central internationell organisation för barns hälsa, UNICEF. Av särskilt värde är att Stefan Swartling Petersons internationella barnrättsperspektiv nu kommer nya generationer läkare till del genom hans engagemang i läkarutbildningen.”

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02