Pris för insatser för jämställdhet och lika villkor

7 oktober 2019

Katia Celie

Pedagogiska priset är det finaste erkännandet man kan få som universitetslärare tycker Katia Cejie.

Katia Cejie, universitetslektor vid juridiska institutionen, har tilldelats 2019 års fria pedagogiska pris på temat "Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor". – Att få det fria pedagogiska priset känns obeskrivligt roligt. Det är det finaste erkännandet man kan få, tycker Katia Cejie.

I prismotiveringen för det fria pedagogiska priset på temat "Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor" står bland annat "Hon skapar ett positivt inlärningsklimat och får alla studenter att känna sig sedda, att våga utveckla sitt lärande och att ha roligt."
– Ärligt talat blev jag lite förvånad när jag fick priset eftersom jämställdhet och lika villkor inte är något jag aktivt har arbetat med. Men när jag började tänka efter insåg jag att det är en ganska naturlig del av mig, berättar Karia Ceije, universitetslektor vid juridiska institutionen.

Katia Cejie beskriver en uppväxt med syskon och föräldrar medvetna om likabehandling.
– Och nu lever jag i en familj med fem personer där det finns många olika funktionsuppsättningar. För mig är det något positivt, det har berikat mitt liv mycket. För mig känns det naturligt och nödvändigt att se varje individ utifrån dennes förutsättningar och bistå med de verktyg som behövs för att den personen ska komma till sin rätt.

Stämning med högt i tak

Katia Cejie tror att studenterna bäst kan hantera sina utmaningar om de känner sig trygga, stressfria och är aktiva i seminarierummet.
– Jag försöker till exempel skapa en stämning med högt i tak genom att jag bjuder på mig själv i hög utsträckning. Och jag är ganska ohierarkisk i mitt sätt att vara. Min grundsyn är att allas åsikter är lika mycket värda och genuint intressanta.

Hon försöker lyfta upp de som inte spontant pratar och övar studenterna i muntlig framställning.
– Om man löpande övar muntlig framställning och har förmånen att följa studenten under en tidsperiod är det en otrolig kick att se dennes utveckling. Många gånger kan det vara en helt annan person andra gången efter att studenten har fått feedback första gången.

För att minska studenternas stress förändrade Katia Cejie skrivtiden för hemtentamina. Från att tidigare ha haft 24 timmars skrivtid har hon sänkt den till åtta.
– Om juridikstudenterna får 24 timmar kommer de att använda hela skrivtiden. Nu är skrivtiden som en arbetsdag och jag brukar uppmuntra studenterna att både äta och ta en promenad under skrivtiden.

Förutom själva utnämningen får de pedagogiska pristagarna också 20 000 kr vardera i prispengar. Katia Cejie planerar att använda prispengarna till att gå en coachkurs i stresshantering.
– Stress är ett stort problem både bland juridikstudenter och yrkesverksamma jurister och jag vill hjälpa juridikstudenterna så att de får med sig fler verktyg att hantera stress i framtiden.

Vad är din drivkraft i arbetet?

– Utmaningar och förbättringsarbete. Jag tycker det är roligt att skapa och att ständigt försöka utveckla och se att arbetet leder till positiva resultat. Det gäller såväl mig själv som människa, min forskning, som min undervisning.

– Men samtidigt borde jag – såklart – själv bli bättre på att stanna upp och njuta när ett projekt är klart istället för att direkt gå vidare till nästa.

Vad säger du till andra lärare som vill arbeta mer för jämställdhet och lika villkor?

– Försök att sätt varje enskild student i fokus men undvika att curla dem.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31