Bidrag till barncancerforskning i Uppsala

6 april 2021

Hand med blå vinylhandske håller i ett provrör med röd vätska.

Barncancerfonden bidrar till forskning om barncancer i Uppsala genom att finansiera sex olika forskningstjänster.

Barncancerfonden har nyligen beslutat om bidrag till 28 forskningstjänster inom barncancer med totalt 65 miljoner kronor. Sex av bidragen går till forskning i Uppsala.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Varje dag drabbas ett barn i Sverige. Cirka 85 procent av barnen överlever, men många drabbas av sena komplikationer.

Barncancerfonden delar varje år ut nära 300 miljoner kronor till svensk barncancerforskning. I slutet av mars fattade man beslut om bidrag på totalt 65 miljoner kronor till finansiering av forskningstjänster på olika nivåer vid svenska lärosäten. Totalt beviljades bidrag till 28 av 117 ansökningar.

– Vi är glada och oerhört stolta över att kunna erbjuda finansiering till 28 framstående forskare som arbetar för att fler barncancerdrabbade ska överleva med så få komplikationer som möjligt, säger Barncancerfondens forskningschef, Jan-Inge Henter. 

Sex av bidragen går till barncancerforskning i Uppsala.   

Forskarassistenttjänst:

  • Xiaonan Zhang, Uppsala universitet: Kartläggning av kemo-resistenta icke-profilerande barncancercellernas akilleshäl, heltid 4 år

Postdoktortjänster:

  • Preeti Jah, Uppsala universitet: Förbättrad behandling av neuroblastom med hjälp av målsökande små molekyler, heltid 2 år
  • Malin Lönnerblad, Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset: Skolors kunskapsbehov om barncancer och skolprestation efter leukemi och lymfom, heltid 2 år

Doktorandbidrag för kliniker:

  • Gustaf Ljungman, Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset: Farmakogenomik vid cytostatikainducerad toxicitet hos barn med fokus på märgtoxicitet, 50% av heltid i 4 år

Kliniska forskarmånader:

  • Per Frisk, Uppsala universitet: Insulinresistens och kroppssammansättning hos unga vuxna efter stamcellstransplantation i barndomen, 1 månad per år i 2 år
  • Ulla Martinsson, Uppsala universitet: akuta och sena biverkningar efter strålbehandling före 18 års ålder, 3 månader i 1 år

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31