Stig Strömholms 90-årdag firas med seminarium

13 september 2021

Johan Hirschfeldt, Johanna Chamberlain och Thérèse Fridström Montoya

Dagens föreläsare är justitiekanslern och före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, jur. dr Johanna Chamberlain och jur. dr Thérèse Fridström Montoya.

Den 16 september hålls ett seminarium i universitetets aula för att högtidlighålla tidigare rektorn Stig Strömholms 90-årsdag. Temat som jubilaren själv föreslagit är: utvecklingen av det rättsliga skyddet för den personliga integriteten under de senaste 50 åren.

Inbjudna talare är före detta justitiekanslern och före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, jur. dr Johanna Chamberlain och jur. dr Thérèse Fridström Montoya.

Johan Hirschfeldt har sedan sent 1960-tal varit verksam i domstolar, förvaltning och med offentliga utredningar och internationella uppdrag. Han är medverkande författare till en grundlagskommentar och publicerar artiklar om främst offentligrättsliga ämnen. Johan Hirschfeldt är  hedersledamot av Kungl. Vitterhetsakademien och sedan år 2000 hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Johanna Chamberlain disputerade hösten 2020 vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, på avhandlingen ”Integritet och skadestånd: Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt”. I den diskuterat hon bland annat hur ansvar ska kunna utkrävas vid intrång i den personliga integriteten med särskild inriktning på skadeståndsrätt. Hon är för närvarande forskare i ett projekt som rör ”AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering”.

Therése Fridström Montoya är docent i civilrätt, Ragnar Söderbergs-forskare och jur. dr i offentlig rätt och socionom. Hennes forskning handlar övergripande om ställningen i rätten för människor med funktionsnedsättningar och har exempelvis rört frågor om normen för mänskligt varande i rätten, ställföreträdarskap, självbestämmanderätt och samtycken samt sekretess och tystnadsplikt. Frågor om skyddet för den personliga integriteten är centrala inom samtliga dessa områden.

Allmänheten är välkommen

Moderator vid seminariet är Lena Marcusson, professor emerita i offentlig rätt vid juridiska fakulteten och f.d. före detta prorektor vid Uppsala universitet.

Allmänheten är välkommen att närvara vid seminariet som inleds klockan 15.15.

Stig Strömholm
Stig Strömholm. Foto: Mikael Wallerstedt

Seminariets tema ligger Stig Strömholm varmt om hjärtat. 1967 skrev han boken “The Right of Privacy and Rights of the Personality” på uppdrag av International Commission of Jurists”. Vid den tiden var skydd för privatlivet och integritetsskydd ganska okända begrepp i svensk rätt. Därefter har utvecklingen gått framåt, till en början långsamt men under senare år har dessa frågor fått ökad betydelse i många sammanhang. Vid seminariet ska denna utveckling granskas och diskuteras.

Fakta om Stig Strömholm:

Stig Strömholm är professor emeritus i civilrätt med internationell privaträtt och var Uppsala universitets rektor mellan åren 1989 till 1997 och. Han har skrivit en lång rad böcker inom såväl juridik som skönlitteratur.

Under sin långa karriär har han bland annat deltagit i Haag-konferensen om produktansvar, Europarådets expertkommitté för mänskliga rättigheter, Europarådets konferens för de europeiske juridiska fakulteter, European Cultural Foundation och European Science Foundations. Han har också varit ordförande och ledamot i en lång rad vetenskapliga organisationer både inom Sverige och internationellt. 

2012 belönades Stig Strömholm med Serafimermedaljen för sina synnerligen förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende och kulturliv.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02