Dubbla doktorspromotioner i maj

30 maj 2022

Rektor och flera andra på väg in i aulan i procession

Rektor Anders Hagfeldt på väg in i aulan tillsammans med ärkebiskop Antje Jackelén till vänster och prorektor Coco Norén till höger.

Den 18 och 25 maj var det äntligen dags för doktorspromotion i aulan, efter en lång tids uppehåll under pandemin. Den uppskjutna vinterpromotionen hölls den 18 maj och en vecka senare, den 25 maj, var det dags för vårpromotion.

Julia Aulin, nybliven doktor vid Uppsala kliniska
forskningscentrum (UCR). Foto: Mikael Wallerstedt

Vårpromotionen 2020 ställdes in, vinterpromotionen 2021 likaså och i maj 2021 hölls en coronaanpassad ceremoni på distans. Ett år senare var det dags att återuppta traditionen med att samla doktorer från alla fakulteter i universitetsaulan.

Totalt promoverades 252 doktorer vid de två promotionerna.

– Det känns jättebra. Jag disputerade mitt under covidpandemin då många i min ålder inte var vaccinerade. Nu går det äntligen att fira ordentligt, säger Julia Aulin, som disputerade i medicin för ett år sedan.

Far och dotter

Hon var en av 120 doktorer i olika åldrar som promoverades den 25 maj. Då firades också 84 jubeldoktorer, varav 46 närvarade på plats. Jubeldoktorn Jonas Jonson var klädd i kaftan och doktorshatt och kom tillsammans med dottern Karin Rubenson som också promoveras idag.

– Det känns roligt och festligt att få göra det här och särskilt tillsammans med min dotter.

Jubeldoktorn Jonas Jonson och dottern Karin Rubenson är båda doktorer vid teologiska fakulteten.
Foto: Mikael Wallerstedt

Far och dotter är båda två doktorer vid teologiska fakulteten, fast med olika ämnesinriktningar, och nu råkade det bli precis 50 år mellan deras promotioner.

– Jag disputerade för ett år sedan och var egentligen planerad att promoveras i januari. Så det var tack vare pandemin som vi fick fira det här tillsammans, säger Karin Rubenson.

Lång forskarkarriär

En annan jubeldoktor är Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus i neurologi. Han fortsatte vid Uppsala universitet efter doktorsexamen 1972 och har en lång forskarkarriär bakom sig. I höstas kom han ut med sin självbiografi ”Längs drömstigen” som fick fina recensioner.

Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus i neurologi, fortsatte att forska vid Uppsala universitet efter doktorsexamen 1972. Foto: Mikael Wallerstedt

Hur känns det att bli jubeldoktor?
– Egentligen är det ingenting jag har gjort mig förtjänst av utan mer att jag haft lycka i livets lotteri. Det känns kul, säger Sten-Magnus Aquilonius.

Doktorspromotionen

Doktorspromotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Den hålls två gånger varje år: vinterpromotionen i slutet av januari och vårpromotionen i månadsskiftet maj/juni. 

Jubeldoktor är en titel som genom en särskild promotion tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet eller en högskola.

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02