Från dammsäkerhet till samers kultur och rättigheter

FORSKARPODDEN #22: Maybritt Öhman

Vattenkraften spelar en central roll för svensk energiförsörjning. Men få känner till de risker som finns kring dammarna. Det menar forskaren May-Britt Öhman som förutom dammsäkerhet även jobbar med frågor som gäller samers kultur och rättigheter.

May-Britt Öhman är forskare i teknovetenskap vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har bland annat studerat vattenkraftutbyggnaden i Luleälven och hur det har påverkat samernas situation.
– Jag såg att man till stor del har osynliggjort renarna och renskötseln. Hur förhåller man sig till dem när man bygger ut vattenkraften?
Vid 42 års ålder fick hon veta att hennes egen familj har samiska rötter, vilket gav forskningen en ny dimension.
– Jag tycker att vi borde kunna tala om att vi har ett svenskt folk och vi har ett samiskt folk, som man gör i Norge. Det finns två folk på samma territorium och i det här norra territoriet så är det framför allt samerna som har rätten. Hur ska vi hantera det här så vi kan återställa det vi har gjort redan och göra det möjligt för samisk kultur att fortleva?

Lyssna på avsnittet

Fler avsnitt av Forskarpodden