Om Uppsala universitets magasin

Uppsala universitetsmagasin finns både på svenska och engelska (Uppsala University Magazine) och ges ut en gång om året, i april. Här kan man läsa om forskning och innovationer, kultur och traditioner, om forskarnas vardag och deras drivkrafter men också om hur ny kunskap når ut i samhället.

Magasinet skickas ut till beslutsfattare, alumner, media, samarbetspartners och alla anställda vid Uppsala universitet. Den svenska upplagan är 30 000 och den engelska 6 000 exemplar.

Prenumerera

Vill du få ett nummer av Uppsala universitetsmagasin hemskickat? Använd detta formulär för att beställa senaste numret. Om du vill prenumerera, kontakta redaktören.

Kontakt

Redaktör: Annica Hulth

Redaktion: Magnus Alsne, Anders Berndt, Anneli Björkman, Reihaneh Dehghani, Sara Gredemark, Linda Koffmar och Anna Malmberg.

Ansvarig för innehållet: Anneli Waara