Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett av universitetets prioriterade utvecklingsområden.
I fokus för forskningen står förnybar energi, hållbart nyttjande av natur och hav, forskning om klimatförändringarnas biologiska effekter, hållbar samhällsutveckling och innovationer. Uppsala universitets långsiktiga mål är att alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kunskaper och färdigheter som gör att de kan bidra till hållbar utveckling och en bättre värld. 

  • Sedan maj 2011 är universitetet en av deltagarna i det lokala samarbetet Uppsala klimatprotokoll.
  • Hållbar utveckling är temat för årets Uppsala Health Summit: Healthy Urban Childhoods 
  • Årets AIMday har fokus på hållbara städer och uppmärksammar de sociala och kulturella dimensionerna av urban utveckling.

Enheter vid universitetet som arbetar särskilt med hållbarhetsfrågor

Förutom hållbar utveckling har universitetet ytterligare fem prioriterade utvecklingsområden:
ForskningsinfrastrukturInternationaliseringKvalitetsutveckling
Lika villkorSamverkan

Solceller.

Värt att besöka

Museum, konst, historiska kulturmiljöer, musik, trädgårdar… Uppsala universitet har unika kulturarvssamlingar och ett rikt kulturutbud. Dörren står öppen och allt finns tillgängligt för studenter, anställda, alumner, uppsalabor och besökare. Läs mer om kultur och kulturarv vid Uppsala universitet.

Dekorativ bild: Öppen dörr med nyckel i låset.