Hållbar utveckling

Solceller

Hållbar utveckling är ett av universitetets prioriterade utvecklingsområden.
I fokus för forskningen står förnybar energi, hållbart nyttjande av natur och hav, forskning om klimatförändringarnas biologiska effekter, hållbar samhällsutveckling och innovationer. Uppsala universitets långsiktiga mål är att alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kunskaper och färdigheter som gör att de kan bidra till hållbar utveckling och en bättre värld. 

Några aktiviteter med fokus på hållbar utveckling

Enheter som arbetar särskilt med hållbarhetsfrågor

Andra prioriterade utvecklingsområden

Värt att besöka

Museum, konst, historiska kulturmiljöer, musik, trädgårdar. Uppsala universitet har unika kulturarvssamlingar och ett rikt kulturutbud. Dörren står öppen och allt finns tillgängligt för studenter, anställda, alumner, uppsalabor och besökare. Läs mer om kultur och kulturarv vid Uppsala universitet.

Öppen dörr med nyckel i låset.