Ridning

Ridinstitutionen vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har sedan 1663 en ridinstitution där studenter och anställda kan utöva ridsport. Verksamheten har sin grund i att studenterna på 1600-talet skulle utbildas i ”excercitier”, med ett modernt ord övningsämnen. Till dessa övningsämnen hörde även franska, spanska, italienska, fäktning, dans musik och ritning.

Ridinstitutionens verksamhet har bedrivits i olika lokaler under århundradena och den är nu förlagd till Upplands-Västmanlands Fältrittklubb Uppsala Akademistall. Ridskolans e-postadress är ridskolan@uvfk.org

Universitetet delar varje termin ut ridstipendier som innebär kostnadsfri undervisning 32 lektioner under 16 veckor.

Uppsala Akademiska ridklubb är en ideell förening för studenter som är intresserade av ridsport.

Ridverksamheten firade 350 år

Vid Uppsala universitet finns den näst äldsta organiserade ridundervisningen efter Spanska ridskolan i Wien. Den 12 september 2013, firades 350-årsdagen med en heldag fylld av kunskap och lek med hästen i fokus.

En jubileumsbok har färdigställts till jubileet, med kapitel skrivna av bland andra överbibliotekarie Lars Burman och Margareta Nisser-Dalman, överintendent för Kungl. Husgerådskammaren. Jubileumsboken ”Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år” kan beställas på info@uark.se eller acta@ub.uu.se

Uppsala universitet uppmärksammar jubileumsåret med att instifta fyra nya ridstipendier.

Se film om ridinstitutionen

Kontakt

Marianne Andersson
Inspector equitandi