Disapriset

Disapriset är instiftat av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut första gången 2001.
Prissumman är på 50 000 kronor.

Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning.

Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury bestående av representanter från varje vetenskapsområde, en studentrepresentant, samt om möjligt föregående års pristagare.

Priset delas ut på Kulturnatten av rektor prof. Anders Hagfeldt. Efter prisutdelningen hålls en föreläsning.

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Disapriset 2021

Disapriset tilldelas år 2021 Sofia Näsström, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Se prisutdelningen och en intervju med Sofia Näsström här nedanför.

Så här lyder motiveringen: ”Disapriset 2021 går till Sofia Näsström, statsvetarprofessor i Uppsala, för boken ’Demokrati. En liten bok om en stor sak’. Författaren granskar med ömsinta men samtidigt kritiska ögon demokratin som både styrelseskick och livsform i en bok full av skarpsinne, engagemang och bildande ambition.”

Sofia Näsström kommer att hålla sin föreläsning som Disapristagare den 26 oktober i Humanistiska teatern, Thunbergs väg 3C i Uppsala.

Pristagare

 • 2021: Sofia Näsström
 • 2020: Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström
 • 2019: Lars Lambert
 • 2018: Li Bennich-Björkman
 • 2017: Carina Burman
 • 2016: Bengt Gustafsson
 • 2015: Sara Danius
 • 2014: Siv Strömquist
 • 2013: Johan Svedjedal
 • 2012: Maja Hagerman
 • 2011: Erik Åsard
 • 2010: Anna Kåver
 • 2009: Pär Holmgren
 • 2008: Lasse Berg
 • 2007: Tore Frängsmyr
 • 2006: Karin Martinsson
 • 2005: Ulf Danielsson
 • 2004: Peter Englund
 • 2003: Fredrik Lindström
 • 2002: Karin Johannisson
 • 2001: Staffan Ulfstrand
Senast uppdaterad: 2022-04-20