Historiska kulturmiljöer

Många av Uppsalas historiska byggnader och miljöer har anknytning till Uppsala universitet. De används än idag som undervisningslokaler, arbetsplatser och mötesplatser.