Polacksbacken

Polacksbackens karaktäristiska rosa byggnader.

Från 1900-talets början använde Upplands regemente Polacksbacken som kasern- och övningsområde. Nuvarande kasernbyggnader är uppförda 1909-1912 och ritade av arkitekten Victor Bodin. Intill exercisfältet låg en dansbana för beväringar och stamanställda. År 1957 lade I8 ned sin verksamhet och istället flyttade Signalregementet S1 in i kasernerna. Försvarsmakten lämnade lokalerna 1982. Polacksbacken omvandlades då till universitetsområde.

Soldater går på led bakom en soldat som rider på en häst, på fältet på Polacksbacken
Regementets dag, troligen år 1947.

I de gamla regementsbyggnaderna finns numera Uppsala universitets IT-institution i vad som kallas Informationsteknologiskt centrum (ITC). Tidigare fanns även matematiska institutionen i lokalerna, som då kallades Matematiskt-informationsteknologiskt centrum (MIC).

På det gamla exercisfältet ligger sedan slutet på 1990-talet också Ångströmlaboratoriet, där matematik, fysik, teknik och viss kemi har sina institutioner. Nära intill de stora kasernbyggnaderna ligger Uppsala teknolog- och naturvetarkårs hus Uthgård.

Vid varje hösttermins början är Polacksbacken basen för bland annat teknologernas och datavetarnas mottagning för nya studenter. Under många år har Forsfestivalen gått av stapeln på området under sista veckan i april i samband med att större delen av båtarna till Forsränningen byggs.

Senast uppdaterad: 2021-01-22