Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet är rådgivande till rektor i frågor avseende internationalisering. Rådet ska inför rektorsbeslut i dessa frågor föreslå prioriteringar.

Ledamöter i Internationaliseringsrådet är för perioden 2018-01-30 -- 2020-09-30:

Anders Backlund, Rektorsråd för internationalisering samt Ordförande

Representanter från Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Peter Lindblad, Samverkansdekan professor
Greger Thornell, Professor

Representanter från Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Anna Jonsson Cornell, Professor 
Coco Norén, Professor

Representanter från Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Birgitta Essén, Professor
Sten Rubertsson, Professor

Representant från Universitetsförvaltningen
Erika Dabhilkar, Avdelningschef, Avdelningen för internationalisering

Huvudföredragande: Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör.

Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och en gruppsuppleant för ett år enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).