Den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code) och HR-strategin för forskare (HRS4R)

Uppsala universitet har erhållit EU-kommissionens erkännande HR Excellence in Research, en utmärkelse som påvisar att Uppsala universitet är en arbetsgivare som erbjuder en stimulerande och gynnsam arbetsmiljö. Utmärkelsen är också ett erkännande av ett universitets åtagande att tillämpa rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden och att ständigt utveckla dessa förfaranden.

En förutsättning för utmärkelsen är att man implementerar den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare (Charter & Code). De innehåller rekommendationer och god praxis för anställning och rekrytering av forskare i alla karriärskeden och omfattar alla forskningsområden inom de offentliga och privata sektorerna. För att underlätta för arbetsgivare att genomföra stadgan och riktlinjerna i sina policydokument har EU-kommissionen utvecklat ett verktyg som stöd för processen: HR-strategin for forskare (HRS4R), som innehåller fasta mallar och obligatoriska steg i implementeringen.

Bakgrund

EU-kommission utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. Målet för stadgan och riktlinjerna är att skapa världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi genom europeisk forskning. Ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet kan skapas genom att förbättra förutsättningarna för forskningsfrihet, främja en öppen arbetsmarknad för forskare och skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla framstående forskare. Det gör det också möjligt att etablera en attraktiv, öppen och hållbar arbetsmarknad för forskare.

Stadgan och riktlinjerna utgörs av allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roll, ansvar och rättigheter. Den grundläggande tanken är att dessa principer bör fungera som en ram för forskares och deras arbetsgivares arbete. Syftet med stadgan och riktlinjerna är således att se till att relationerna mellan forskare och arbetsgivare bidrar både till framgångsrika forskningsresultat, och till utbyte av och tillgång till kunskap, teknisk utveckling och karriärutveckling. Över 900 organisationer har anslutit sig till principerna i stadgan och riktlinjerna.

Utmärkelsen HR Excellence in Research tilldelas den ansökande organisationen (arbetsgivaren) efter såväl en grundlig intern analys av organisationens HR-policy och villkor som bestäms i lagstiftning, avtal och andra riktlinjer som en extern bedömning. Arbetsgivare som tilldelas utmärkelsen förväntas erbjuda, upprätthålla och utveckla en stimulerande och gynnsam arbetsmiljö för forskare.

HRS4R-processen vid Uppsala universitet

Med stöd av HRS4R inför Uppsala universitet nu principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare som en del av universitetets utvecklingsprocesser för forskares avtal, karriärer och arbetsmiljö.

Diagram över processen inom Charter & Code

Ansökningshandlingar

Kontakt

Kontakta Karin Borner för eventuella frågor om Uppsala universitets arbete med charter & code.

Stöd till internationella forskare och personal

Universitetet erbjuder stöd till internationella forskare och personal. Det kan omfatta information om arbetsförhållanden, ankomstarrangemang och sociala aktiviteter. Läs mer om hur universitetet hjälper internationella forskare och personal.

Uppsala universitet är också medlemmar i EU-nätverket EURAXESS med syfte att främja rörlighet och utveckling av forskare inom EU.