Korta fakta om Uppsala universitet

Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet – grundat 1477 – och rankas som ett av världens 100 främsta. Här finns mer än 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Universitetets nästan 5 000 forskare och lärare bedriver världsledande forskning och erbjuder ett nära på gränslöst utbud av utbildning.

Bland universitetets alumner återfinns 15 nobelpristagare, varav 8 som fick nobelpris för upptäckter som de gjorde under sin tid vid Uppsala universitet. Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck den äldre är några exempel på framstående forskare i Uppsala universitets historia.

Universitetet är indelat i tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, och teknik och naturvetenskap. Dessa är i sin tur indelade i nio fakulteter och närmare 50 institutioner totalt. Rektor sedan 2012 är Eva Åkesson.

Uppsala universitet i siffror

Omsättning och anställda

 • Omsättning: 7 061 mnkr
 • Anställda, årsmedel: 7 108 – (6 078 årsarbetskrafter)
 • Akademisk personal, årsmedel (inkl. forskarstuderande): 4 782 (4 002 årsarbetskrafter)
 • Administrativ och teknisk personal, årsmedel: 2 377 (2 077 årsarbetskrafter)
 • Lokaler: 395 000 kvadratmeter

Utbildning

 • Utbildningsprogram på grundnivå: 71
 • Utbildningsprogram på avancerad nivå: 73
 • Fristående kurser: 1 922
 • Antal registrerade studenter: 43 910 (motsvarande 24 534 helårsstudenter)
 • Studenter på grundnivå: 35 672 (motsvarande 18 372 helårsstudenter varav 59 procent kvinnor)
 • Studenter på avancerad nivå: 12 257 (motsvarande 6 163 helårsstudenter varav 58 procent kvinnor)
 • Mest eftersökta programmen: jurist-, läkar-, psykolog-, och ekonomie kandidatprogrammen
 • Antal examina: 5 320 – varav 51 % på avancerad nivå
 • Antal internationella masterprogram: 51
 • Fristående kurser på engelska: 779
 • Internationellt studentutbyte: avtal med mer än 400 universitet över hela världen
 • Avgiftsbetalande studenter: 1 120 (motsvarande 617 helårsstudenter)
 • Omsättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 2 091 mnkr – 26 % av total omsättning

Forskning

 • Antal doktorander: 2 342 (1 504 heltidsekvivalenter – varav 47 % kvinnor)
 • Antal doktorsexamina: 363
 • Antal licentiatexamina: 39
 • Antal vetenskapliga publikationer: 5 099
 • Antal lärare (inklusive postdoktorer): 2 006 (1 906 årsarbetskrafter – varav 43 % kvinnor)
 • Antal professorer: 733 (606 årsarbetskrafter – varav 30 % kvinnor)
 • Omsättning för forskning och forskarutbildning: 4 970 mnkr – 70 % av total omsättning
 • Forskningen är till 55 % finansierad med externa medel

Alla siffror gäller 2018. Läs mer i årsredovisningen

Relaterat material